Passende en veilige zorg en ondersteuning

HACCP

De resultaten van de HACCP check zijn erg goed, daar zijn we dan ook erg trots op. Compostella scoort hierop 100% voldoende, de keuken voldoet aan alle richtlijnen. Medewerkers zijn erg secuur in hun werk.

Schoonmaak

De audit Schoonmaak gaf geen goed resultaat. Bepaalde ruimtes voldeden niet aan de steekproef. Hierop werd direct een training georganiseerd voor de medewerkers. Daarbij wordt kennis van medewerkers weer opgefrist. Deze heeft plaatsgevonden op 12 januari. 

Hierbij is de basistraining schoonmaak verzorgd door een Consulent Vastgoed & Veiligheid.

Veiligheid & Arbo

Er is nog ruimte voor verbetering in BHV-dekking. Daarop is een actie uitgezet om de gastvrouwen op te leiden tot BHV’ers. Er wordt uitgezocht of er voldoende gastvrouwen zijn om op te leiden tot BHV’ers. 

Een aandachtspunt is het attenderen van medewerkers op het feit dat ze vluchtroutes en nooduitgangen vrijhouden. Dit wordt meegenomen in de scholingen. 

Sinds kort loopt de receptioniste een sluitronde. Dit is een extra check waarbij de receptioniste controleert of deuren gesloten zijn (welke gesloten moeten zijn) en of vluchtroutes en nooduitgangen vrij zijn. 

Hygiëne Infectiepreventie

Sinds maart 2023 hebben we binnen Compostella een Lokale Infectie Preventie Commissie. Door deze commissie worden verschillende actiepunten opgepakt die betrekking hebben op hygiëne en veiligheid.

Aan deze commissie nemen de volgende leden deel: Basis arts, Manager Somatiek, Manager H&F, Kwaliteitsverpleegkundige en de aandachtsvelders per team.

Wat o.a. is opgenomen in ons actieplan is het naleven van de persoonlijke hygiëne, het hygiënisch werken tijdens de ochtendzorg d.m.v. juiste hulpmiddelen. Nieuwe waskarren zijn ingezet om de was goed te kunnen scheiden en er komen wandrekjes om de handschoenen op te bergen.