Passende en veilige zorg en ondersteuning

Er is in 2021 meer aandacht gekomen voor eten en drinken vanuit het aspect welzijn en gezelligheid. Er worden culinaire avonden georganiseerd zoals stamppottenbuffet, pannenkoeken dag etc.

In 2021 zijn er een aantal onderzoeken geweest die te maken hadden met het thema veiligheid. Er zijn acties afgesproken om te zorgen dat de veiligheid verhoogd gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan rapporteren over mobiliteit in de dossiers van de cliƫnten. Dit blijft ook een aandachtspunt voor 2022. Er is een plan gemaakt en men weet van elkaar wat de verwachtingen zijn. En aandachtspunt blijft ook in 2022 dat hier goed en duidelijk over gerapporteerd wordt in de dossiers van de cliƫnten.
Dit heeft ook te maken met de uitvoering van de nieuwe Wet Zorg en Dwang.

Er wordt helder gecommuniceerd met elkaar en afspraken gemaakt onderling om te zorgen dat we van elkaar leren van gemaakte fouten.