Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  
info volgt z.s.m.


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Teammanagers zien in de uitslag van de ervaringsonderzoeken een stijging in score t.o.v. vorig jaar. Er was een respons van 52% (88 van 152). Een aandachtspunt uit de ervaringsonderzoeken is het feedback geven aan collega’s. De score hierop is wel toegenomen maar nog aan de lage kant.
Bij de overige onderdelen is de tevredenheid toegenomen. O.a. het werkplezier is toegenomen. Daar is veel in geïnvesteerd, onder andere door bijeenkomsten over werkgeluk voor alle medewerkers van Compostella. Deze bijeenkomsten werden geleid door de Adviseur Gezondheid. De managers waren bij al deze sessies aanwezig. Gezamenlijk werd er interactief gewerkt aan het verbeteren van werkgeluk. Dit met als leidraad “De cirkel van invloed", een model van Stephen Covey. Tijdens deze sessies stond de vraag; Hoe kun je invloed hebben op je werkgeluk?

Er hebben workshops Veerkracht plaatsgevonden voor alle medewerkers van Compostella. Deze waren voor de zorgmedewerkers en gastvrouwen. Daar werd besproken wat je zelf kan doen om je veerkracht te vergroten. 

Vrijwilligers

Ervaringsonderzoeken zijn vorig jaar niet gedaan omdat de vrijwilligerscoördinator toen nog in opleiding was. Het ervaringsonderzoek voor vrijwilligers staat in mei 2023 op de planning. Alle vrijwilligers worden benaderd om een ervaringsonderzoek in te vullen. Ook krijgen zij de mogelijkheid dit binnen Compostella (anoniem) te doen, mochten ze hier thuis de middelen niet voor hebben.

De vrijwilligerscoördinator geeft aan trots te zijn op het werk wat de vrijwilligers allemaal doen. Mede dankzij hen kunnen cliënten onder andere mee met de duofiets of rolstoelfiets en vier keer per week terecht in het winkeltje.

Met de komst van een vrijwilligerscoördinator, met een inzet van van twintig uur per week, is er een goede begeleiding voor de vrijwilligers. Zij weten nu waar ze terecht kunnen met vragen en voor begeleiding.