Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met Compostella met ons te delen. De waarderingen zijn zeer positief. Wel wordt opgemerkt dat er weinig waarderingen worden geplaatst. Dit willen we binnen Compostella onder de aandacht gaan brengen. In de werkgroep cliënttevredenheidsonderzoek woonzorg gaan we bespreken hoe we dit gaan doen.

Het doel is om in 2022 te gaan starten met het meetinstrument cliënttevredenheid. Hiermee kan een keer per jaar getoetst worden bij de cliënten of zij tevreden zijn over de geboden zorg. De resultaten zullen vervolgens in het teamoverleg besproken worden.

We merken dat over het algemeen families zeer tevreden zijn. Dit horen we tijdens Multidisciplinaire Overleggen en overige familiegesprekken.