Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

Trots zijn we op de waarderingen die op ZorgKaartNederland worden gegeven. Enkele voorbeelden hiervan zijn; dat er met veel liefde en zorg wordt gekeken naar de behoefte van de cliënt. Ook wordt benoemd dat er veel wordt georganiseerd voor de cliënten, met veel aandacht voor wat zij willen i.p.v. denken in beperkingen. Aangegeven wordt ook dat de zorg er goed van op de hoogte is wat er speelt rondom de cliënt. Vragen zijn snel en inhoudelijk goed beantwoord en de lijntjes zijn kort en effectief.
In een andere waardering wordt beschreven dat de zorg, arts, therapeuten, psycholoog en vrijwilligers altijd bezig zijn om het leven van hun naasten zo aangenaam en prettig mogelijk te laten verlopen. Als het op de ene manier niet goed lijkt te gaan, proberen we weer iets anders. Zij ervaren dat het leven van hun naasten op dit moment zo goed is als maar kan zijn.

Een verbeterpunt dat wordt benoemd is communicatie. Wel wordt daarbij geschreven dat ze ervaren dat daar nu aan gewerkt wordt. 

Wat we graag in 2023 willen verbeteren is het vergaren van meer respons op ZorgkaartNederland.
Dit doen we door alle 1e contactpersonen van de cliënten een mail te sturen met een link en uitleg om een waardering te plaatsen op ZorgkaartNederland. Dit willen we dan over enkele maanden opnieuw doen. De coördinatie hiervan ligt bij de kwaliteitsverpleegkundige.

Daarnaast is het een vast agendapunt voor de CCP'ers om ernaar te vragen tijdens MDO's.

Tijdens teamvergaderingen en CCP-overleggen in Q4 2022 zijn CCP’ers gevraagd om de cliënt en/of 1e contactpersoon het meetinstrument voor het MDO (MultiDisciplinair Overleg) in te laten vullen. 

Deze vraag is ook teruggekomen in de CCP-overleggen in januari en maart dit jaar. 

De ingevulde scorelijsten zijn tot op heden summier. Hetgeen wat is ingevuld laat een zeer positief resultaat zien.
MDO’s vinden gedurende het gehele jaar plaats waardoor er meerdere in de toekomst dit jaar zijn gepland.
De Kwaliteitsverpleegkundige blijft CCP'ers stimuleren het meetinstrument onder de aandacht te brengen bij cliënten/naasten. De respons mag zeker nog hoger