Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet Noorderkroon continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers.

Bekijk de vragenlijst die Noorderkroon maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:​

 

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger

NPS score: 54.17​

 

NPS score: 50​​.00

 

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​