Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Uit de Prisma-analyses komen verschillende verbeterpunten naar voren. Deze worden door de teams/kwaliteitsverpleegkundigen opgepakt. 

Binnen ieder team hebben we een medewerker die drie maandelijks de MVA’s terugkoppelt in de teamvergaderingen. Diegene haalt hier de trends uit en laat het team meedenken om tot een verbetering te komen. Acties worden verwerkt in het actieplan om de voortgang hierop te kunnen volgen. 

Wet zorg en dwang (Wzd)

In 2023 is er extra aandacht voor het thema Wet zorg en dwang. Dit doen we door methodisch te werken in het dossier en structureel terug te laten komen tijdens het Wzd-overleg. 

Hygiëne

Handhygiëne
Handhygiëne is voor 2023 een aandachtspunt. Begin 2023 heeft er een observatie plaatsgevonden. Hierbij kwam naar voren dat handhygiëne een aandachtspunt is. Hierover worden de teams op de hoogte gehouden. De aandachtsvelder, teammanager en kwaliteitsverpleegkundige geven feedback op observatie en de openstaande punten worden volgens een plan opgepakt.

De infectiepreventiecommissie op locatie krijgt vorm. Twee keer per jaar wordt preventief gekeken hoe hygiëne goed weggezet wordt op de locatie. Het doel van de lokale infectiepreventiecommissie is het uitdragen van het beleid en meer aandacht te geven aan preventie van infecties in plaats van handelen bij uitbraken. Binnen onze regio Den Bosch/Bommelerwaard hebben we twee infectiepreventie-aandachtsvelders die dit mede bewaken.

Dienstkleding gastvrouwen

Voortaan zullen ook de gastvrouwen de zorgjasjes (dienstkleding) gaan dragen. Hiermee volgen zij de hygiëne-regels van BrabantZorg.