Passende en veilige zorg en ondersteuning

Meldingen verbeteracties (MVA’s)

Naar aanleiding van uitkomsten uit de teamoverleggen is er besloten om de medicijnkast niet meer in de huiskamer te zetten tijdens het uitdelen van de medicatie, maar i.v.m. de rust, deze op de gang te zetten. Zo is er meer rust in de huiskamer en blijft het overzicht in de huiskamer gewaarborgd.We zien daarbij ook steeds meer de positieve ontwikkeling dat medewerkers elkaar eerder durven aan te spreken en van elkaar willen leren.

Incidenten en calamiteiten

Wij zijn actief in het ophalen van verbeteringen vanuit de Prisma light analyses. We willen graag van onze fouten leren. Waar eerst nog enige argwaan was tegenover de analyses en men het eng vond, merken we nu dat medewerkers positief tegenover een Prisma analyse staan en actief bijdragen aan het formuleren van de verbeteracties.

Uitvraag kwaliteitsindicatoren

In januari/februari heeft de uitvraag plaatsgevonden, de hieruit komende verbeteracties zijn meteen opgepakt.

Checks

Schoonmaakonderhoud

Op Noorderkroon wordt twee keer per jaar de schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de Huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproefsgewijs) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid

In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken van risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

  • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
  • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
  • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
  • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?

BHV-roosteren in het nieuwe roostersysteem blijft een punt van aandacht.