Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

We zijn trots op onze medewerkers dat zij na de coronaproblematiek en een zeer intensieve drukke periode in de zomer van 2022 weer de draad opgepakt hebben. Er is veel vertrouwen in elkaar en de teams zijn meer zelforganiserend dan in 2022.

Er zijn zelfs medewerkers die ons verlaten hebben en toch weer bij ons willen komen werken. 

Bij bijzondere dagen geven we extra aandacht aan hen, bijvoorbeeld Valentijnsdag, op 12 mei de Dag van de Zorg, of door in de zomer zes weken lang zomerattenties uit te delen.

Vrijwilligers

We zijn trots op het algemene cijfer van een 7,2 dat onze vrijwilligers Noorderkroon en ‘t Geerke geven.

Onder andere door wisselende coördinatoren zijn nieuwe vrijwilligers onvoldoende ondersteund bij de start. Voortaan is de coördinator aanwezig op de eerste dag. We willen in 2023 werken aan het verstrekken van extra informatie bij de start van het vrijwilligerswerk. De informatiemap wordt vernieuwd. 
Verder gaan we starten met één-op-één gesprekken met de vrijwilligers en laten dit jaarlijks terugkomen. Tijdens deze gesprekken zal aandacht besteed worden aan de verschillende activiteiten met de vraag waar dit aansluit bij de interesse van de vrijwilligers. We kunnen dan beter de activiteit en de vrijwilligers aan elkaar koppelen.

Door de inzet van onze vrijwilligers worden de diverse activiteiten door cliënten steeds meer bezocht. 

De extra waarderingen die we binnen onze locatie verstrekken vraagt nog aandacht. De vrijwilliger wordt hierin wel eens vergeten. We denken hier dan aan de attenties en de aanwezigheid van teammanagers bij activiteiten.

De informatiemap voor vrijwilligers zal in 2023 een update krijgen en dat geldt ook voor de informatiefolder om vrijwilligers te werven.