Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

Naar aanleiding van de scan van Waardigheid en Trots in 2022 zijn zorgmedewerkers hiermee actief aan de slag gegaan. Ze gebruiken een tool om samen met de familie de cliënt zo goed mogelijk te leren kennen. Een onderdeel hiervan is het SamenZorggesprek dat bij de eerste teams van start is gegaan. De ervaringen tot nu toe zijn waardevol. 

Begin 2023 zal Waardigheid en Trots zijn opvolging krijgen door opnieuw de vragenlijsten uit te zetten, zodat we kunnen zien wat het opgeleverd heeft. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden in mei besproken.

Naar aanleiding van casussen zal er in 2023 een agressietraining aangeboden worden. 

Levensgeschiedenis
De familie wordt gevraagd om de levensgeschiedenis in te vullen in het zorgdossier. Dit wordt in 2023 in meerdere teams tijdens familieavonden verder opgepakt. 

Roze loper
Net zoals in voorgaande jaren willen we binnen Noorderkroon benadrukken dat je mag zijn wie je bent. In 2023 willen we de familie meer betrekken bij activiteiten rondom dit thema. Dit gaan we doen door thema-avonden te organiseren en hiervoor contactpersonen van cliënten uit te nodigen.

Wonen en Welzijn

Wonen
Alle sloten op locatie zijn vervangen door Salto elektronische sloten. Los van het bedieningsgemak voor de gebruiker zijn deze tags/druppels makkelijk aan te passen en uit te lezen, waardoor er een hoger veiligheidsniveau wordt bereikt.

In 2023 is het meubilair in restaurant De Ontmoeting, Het Atelier, de Bibliotheek en De Vereniging vervangen. 

Alle PG cliëntkamers op de begane grond en de eerste etage zijn voorzien van ¨black-out¨ gordijnen. Bij de Foyer zijn elektronische screens aangebracht tegen de binnenvallende middagzon. 

Verder willen we in 2023 de keukens van de acht huiskamers op de PG-afdelingen vervangen en inrichten met een kookeiland, waardoor er meer contact en supervisie mogelijk is. Offertes zijn hiervoor aangevraagd en zijn in de afrondende fase.

De huidige verlichting in de algemene ruimtes zal vervangen worden door led-armaturen.

Eten en drinken
Na de coronaperiode hebben we op afdeling 1 het zelf koken weer enthousiast opgepakt.

De gastvrouwen en gastheren van de locaties in Den Bosch worden geschoold op de IDDSI richtlijnen (consistenties van de voeding voor cliënten met slikproblemen) zodat we hier met elkaar overal dezelfde en juiste richtlijnen hanteren. Op deze manier passen we allemaal dezelfde methode toe wanneer een cliënt bijvoorbeeld gladgemalen voeding moet krijgen.

Dit jaar willen we de nieuwe visie op eten & drinken presenteren.

Welzijn
Hartenroos
Volgens de methodiek ‘hartenroos’ gaan we het gesprek aan met de cliënten over de pijlers: zichzelf zijn/woonplek/ actief zijn/rusten/contacten. Met o.a. het doel om te kijken of activiteiten ook aansluiten bij de cliënten en daar waar het mogelijk is specifiek op de cliënt in te kunnen gaan zetten.

Het team Welzijn gaat vernieuwen door wat ‘standaard activiteiten’ los te laten en door externe partijen meer te betrekken bij activiteiten.

Het is de bedoeling dat activiteiten meer aansluiten op de behoefte van de cliënt.

Kroonmiddag

Met trots kunnen we vertellen dat we dit jaar de kroonmiddag weer opgepakt hebben. Dit is een middag voor onze cliënten waarbij de medewerkers de optredens verzorgen.

Samenwerking cliëntenraad

Op beider verzoek sluiten de teammanagers aan bij de overleggen van de cliëntenraad.

Zorgtechnologie 

Zorgtechnologie is een standaard onderdeel in het dagelijkse zorgproces. 

Voor 2023 gaan we ons focussen op de huidige ingezette zorg-technologische hulpmiddelen.

Focus op werkplezier

In het kader van zorgcontinuïteit hebben we met alle medewerkers bepaald hoe we de toekomst zien en wat we op korte termijn willen veranderen. Dit loopt parallel aan het focus jaarplan van BrabantZorg. 

2023 gebruiken we om hier een start mee te maken. Onderwerpen zijn: Roostering, Welzijn en Communicatie. Alle medewerkers kunnen zich intekenen op een van de brainstormsessies. De kartrekkers van deze onderwerpen gaan in gesprek met hen en gaan daarna concreet met een aantal punten vanuit de brainstormsessies aan de slag.

We kijken steeds meer locatiebreed en niet meer op teamniveau, zodat we meer van elkaar kunnen leren en niet steeds weer het wiel moeten uitvinden. 

Resultaten interne audits 

Afgelopen jaar zijn er geen interne audits geweest. Audits die in 2023 in de planning staan: 

Wet zorg en dwang en Medicatieveiligheid