Skip Navigation Linksjaardocument

BrabantZorg Jaardocument

​​​​Zorginstellingen leggen elk jaar ver​​antwoording af over de prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Halverwege het jaar kijken we naar de prestaties van het afgelopen jaar.

Graag nemen we u mee in 'He​t jaar van BrabantZorg​'. 2016 was een jaar waarin BrabantZorg heel wat concrete kilometers heeft afgelegd in de reis die we maken naar betere dienstverlening voor cliënten, prettiger werk voor medewerkers en vrijwilligers en een gezonde organisatie.

U vindt ons Jaardocument 2016 op de website: www.hetjaarvanbrabantzorg.eu

Documenten 2016