Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Extra aandacht zullen we schenken aan het door de familie invullen van de ‘levenslijn’ in het zorgdossier. Dit gebeurt al in veel gevallen maar kan nog wel wat verbetering gebruiken. Door dit in te laten vullen door de familie zullen we een beter beeld krijgen van de cliënt en zijn gewoontes en voorkeuren.

Medewerkers van zorg & welzijn kijken steeds meer naar individuele welzijnmomenten op een dag. We blijven elkaar hierin versterken.

Wonen en welzijn

De medewerkers van de huishoudelijke dienst zijn gestart om samen met de cliënt en/of familie het ondersteuningsplan in te vullen.

Wij zijn er trots op hoe AAtrium in de wijk staat. Mensen in de wijk weten wat hier te doen is, zijn ook echt hier betrokken. In de nabijheid van AAtrium wordt een zelfstandige woonvorm voor ouderen gerealiseerd “De Johannes”. Dit is nog volop in ontwikkeling. We willen hier straks zeker de verbinding mee zoeken zodat deze mensen ook de weg weten te vinden naar AAtrium.

Afgelopen jaar heeft de verhuizing van cliënten vanuit Joachim & Anna naar AAtrium plaatsgevonden. Dit is heel goed gegaan. Zowel verhuizing van cliënten als van de medewerkers. De cliënten hebben nu ruimere, grote, lichte appartementen. Je merkt echt het verschil wat een lichte ruimte brengt. Hierover horen we veel positieve effecten van de cliënten. De cliënten hebben meer rust!

Samenwerking cliëntenraad

N.a.v. nieuwe wetgeving op medezeggenschap wordt er meer aan de slag gegaan met cliënten met inspraak op welzijn en voeding. Dit gaan we actief promoten i.s.m. de cliëntenraad. We vinden het prettig en stimuleren ook de aanwezigheid van cliënten in de cliëntenraad. De sfeer is ook zodanig open dat deze cliënten zelf actief de managers opzoeken als er iets speelt en zij niet wachten tot de volgende vergadering.

Zorgtechnologie

Begin 2022 moest er helaas gestopt worden met de pilot van de slimme sensoren op afdeling de Loop, dit vanwege problematiek met de wifi. We hopen dit weer op te kunnen pakken als de randvoorwaarden goed zijn.

We blijven hierbij in ontwikkeling. Intern hebben we de vraag uitstaan voor akoestisch alarmeren en is er meer samenwerking binnen de regio ten aanzien van het gebruik van zorgtechnologie.
De tovertafel wordt wel veel ingezet. In 2022 willen we de samenwerking met de Consulent zorgtechnologie verder uitbreiden.

Resultaten interne audits

Naar aanleiding van de verbeteracties die uit de audit van 2021 gekomen zijn de volgende punten opgepakt:
Er is meer aandacht voor veiligheid omtrent toegang medicatie. De veilige toegang van de medicatie is verbeterd; op alle kamers zijn kastjes met sleutels gekomen, daarachter ligt de medicatie.
De volgende verbeteracties zullen in 2022 opgepakt worden:

Verder zullen we aandacht geven aan gewoonte van handelen.
Naar aanleiding van de HACCP-check die in 2021 uitgevoerd is zullen de verbeteracties die hieruit voortgekomen zijn, zoals het dragen van sierraden en de T.H.T.-datum voor droge kruidenierswaren, in 2022 de juiste aandacht gaan krijgen.

In 2022 hebben er audits plaatsgevonden op het gebied van Wet Zorg en Dwang en Palliatieve zorg. Hieruit kwam de behoefte aan scholing, dit is een aandachtspunt voor 2022. Ook het kennis borgen en methodisch werken volgens de PDCA is een aandachtspunt in 2022.

De aandachtsvelders Wet Zorg en Dwang binnen de locatie zijn geschoold en doordat hier steeds meer aandacht voor is geeft dat mooie resultaten in de praktijk zoals het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen. We willen hier in 2022 graag nog meer aandacht aan besteden en leren van elkaar.

In 2022 staan nog de audits Veiligheid & Arbo, Eten & Drinken en Schoonmaak op de planning.