Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Medewerkers van AAtrium staan dicht bij de cliënten. Dat begint al voordat een nieuwe cliënt bij ons komt wonen. De zorgmedewerker die het eerste aanspreekpunt zal zijn voor de nieuwe cliënt, gaat samen met een ergotherapeut op huisbezoek bij de nieuwe bewoner. Samen wordt gekeken wat de cliënt nog zelf kan en wat familieleden kunnen doen als de cliënt bij ons komt wonen. Ook komt soms een thuiszorgmedewerker een keer mee met de nieuwe cliënt om zo te zorgen voor een warme zorgoverdracht.  

In 2023 gaan we nog verder kijken, met behulp van onder andere SamenZorggesprekken, wat de rol van de familieleden kan zijn voor de cliënt. 

We stellen ons steeds de vraag: 'Wat is nu het beste voor deze specifieke bewoner?’. We zoeken contact met ziektebeeld gespecialiseerde consulenten, om van hen te leren. Denk bijvoorbeeld aan een door een Parkinsonconsulent verzorgde klinische les. Hierdoor kunnen onze medewerkers nog betere zorg verlenen aan cliënten met deze ziekte. Ook op het gebied van palliatieve zorg is in 2022 gestart met het aanbieden van een training door een palliatief verpleegkundige. Uit ieder team neemt één collega deel aan de training. Deze collega doet vervolgens ook verbeteronderzoek binnen AAtrium. Dit wordt in 2023 voortgezet. 

Begin 2023 heeft de audit PGZ somatiek plaatsgevonden. Een van de aandachtspunten hieruit is om de levenslijn somatiek beter in te vullen. In 2023 zal hier meer aandacht voor komen om dit, eventueel in samenspraak met de familie, te doen. 

Wonen en Welzijn

Renovatie 
In 2022 zijn alle etages en huiskamers voorzien van nieuwe verlichting volgens het Lichtplan BrabantZorg. Begin 2023 zijn alle gangen, deuren en nissen voorzien van nieuwe verf of behang. 

Belevingsgerichte zorg 
Een positieve ontwikkeling is dat we steeds bewuster omgaan met het onderwerp ‘belevingsgerichte zorg’. In 2022 zijn alle medewerkers geschoold in belevingsgerichte zorg. Ook gastdames, horecamedewerkers, vrijwilligers en huishoudelijke medewerkers zijn hierin betrokken. Deze scholing zal jaarlijks worden herhaald met daarin steeds weer nieuwe casussen vanuit de praktijk. 

Inzet van wensbus
De Deken van Miert Bus, een rolstoelbus die bewoners van de vier zorginstellingen in Veghel en Erp mee uit neemt, wordt ook in 2023 weer ingezet. De chauffeurs van deze bus krijgen elk jaar een training. In deze training leren zij hoe om te gaan met de bus en het vastzetten van rolstoelen. Ook zal in 2023 een rij-instructeur de chauffeurs aanvullende instructies geven. 

Activiteiten bewoners 
Er worden dagelijks verschillende activiteiten aangeboden. In AAtrium zetten we steeds meer in op het aanbieden van kleinschalige activiteiten. Denk hierbij aan vrijwilligers die met kleine groepjes of 1 op 1 een djembé-sessie doen, een bootcamp organiseren, nagels lakken of een kookactiviteit oppakken. Uit gesprekken met cliënten horen we wat zij leuk vinden, waar wensen en behoeften liggen. In 2023 gaan we nog meer inzetten op cliëntgerichte en kleinschalige activiteiten.  

Familieparticipatie
In 2023 gaan we meer inzetten op de rol van de familie en het netwerk in de zorg voor de cliënt. 

Zorgdossier
In PUUR. van Jou staat het persoonlijke zorgdossier van iedere cliënt. Het is gericht op het kijken naar welzijn, waarbij we samen met de cliënt en naasten invulling geven aan ‘zo wil ik het graag’, ‘zo wil ik verzorgd worden’ en ‘ik vind het fijn als je dit nog van me weet’. We zijn er trots op dat bij alle cliënten van AAtrium dit is ingevuld. In 2023 willen we behouden dat dit bij alle cliënten is ingevuld en actueel is.

Samenwerking cliëntenraad

De cliëntenraad van AAtrium is zeer betrokken. De samenstelling is gevarieerd waaronder ook enkele cliënten van AAtrium zelf. 

Op basis van de wet ‘medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ zijn we actief met cliënten in gesprek over verschillende onderwerpen. In 2022 zijn we gestart met ‘een snack en een goed gesprek’ op de somatische afdelingen. Leden van de cliëntenraad, waaronder ook enkele bewoners van AAtrium, nodigen persoonlijk bewoners uit om deel te nemen. Onder het genot van een snack en met behulp van bijvoorbeeld een kletspot waar vragen in zitten, komen onderwerpen zoals voeding, veiligheid, sociaal welbevinden en welzijn aan bod. De cliëntenraad begeleidt deze sessies, die tot zover een hoge opkomst kennen. Iedere afdeling komt vier keer per jaar aan bod. Deze aanpak wordt positief ontvangen door cliënten en er komen waardevolle gesprekken op gang. Ook in 2023 gaan we door met deze gesprekken.

Zorgtechnologie

Projector 
In 2022 heeft de Vriendenstichting van AAtrium een Qwiek.up aangeschaft. Dit is een projector die zowel op de muur als op het plafond kan projecteren. Hij is eenvoudig verplaatsbaar en te gebruiken waardoor hij ingezet kan worden als cliënten, zowel individueel als op groepsniveau, daar baat bij hebben. In 2022 hebben we familieleden van al onze cliënten gevraagd om persoonlijke foto’s aan te leveren op een USB-stick. De Qwiek.up rouleert vervolgens in huis, waar de persoonlijke foto’s aan een cliënt via projectie worden getoond. Cliënten en medewerkers zijn enthousiast. We zien dat het voor onze bewoners houvast geeft. 

Fiets-projector
In 2022/2023 heeft AAtrium een Fietslabyrint gesponsord gekregen. Dit is een fiets met een projector erbij, waarbij cliënten meer dan 600 interactieve fietsroutes uit de hele wereld kunnen fietsen. Deze fiets kan ook worden gebruikt met een rolstoel. Er wordt door onze cliënten veel gebruikgemaakt van deze fiets. 

Leefcirkels
Op onze PG-afdeling werken we met leefcirkels. Bewoners dragen een bandje waarmee deuren open gaan of juist gesloten blijven. Zo bieden we optimale bewegingsvrijheid voor cliënten met dementie.  

Robotdieren
Op verschillende afdelingen zetten we robotdieren in. Robotdieren zijn knuffeldieren die reageren op hun omgeving, geluid, beweging en aanraking. We kijken altijd of het robotdier aansluit bij de cliënt. 

Schrobmachine 
In 2022 is er een pilot geweest met de inzet van een schrobmachine ter ondersteuning van de huishoudelijke medewerkers. Deze pilot loopt nog steeds binnen BrabantZorg.  

VR-bril
Er is een samenwerking opgestart met de bibliotheek in Veghel voor de inzet van een VR-bril. Deze VR-bril toont de drager hoe het is om beginnende of gevorderde dementie te hebben. Deze VR-bril wordt dus ingezet om vrijwilligers en medewerkers te helpen met belevingsgerichte zorg. AAtrium mag 52 dagen in het jaar deze bril inzetten. 

Ook in 2023 blijft AAtrium mogelijkheden onderzoeken hoe zorgtechnologie ingezet kan worden. Er wordt gekeken met belevingsgerichte zorg wat er aan hulpmiddelen beschikbaar is voor de cliënten.

Resultaten interne audits

In 2023 gaat ieder team/locatie de RI&E invullen. Ook zijn in 2023 de audits Persoonsgerichte zorg, Medicatie en Hygiëne & Infectiepreventie gepland.