Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van ZorgkaartNederland om hun ervaringen bij AAtrium te delen. We moedigen cliënten en hun naasten daar ook in aan. Vanuit de afdelingstelefoon wordt in een directe app naar een cliënt of de eerste contactpersoon van de cliënt een link gestuurd van ZorgkaartNederland om het daar in te vullen. Ook aan nabestaanden vragen we nogmaals dit in te vullen. We zien dat deze aanpak zorgt dat ZorgkaartNederland vaker wordt ingevuld. In 2023 willen we deze aanpak voortzetten. 

AAtrium heeft ook een aandachtsvelder voor het onderzoeken van de bewonerstevredenheid. Wat hieruit terugkomt is dat cliënten en hun naasten de korte lijnen met de medewerkers van AAtrium waarderen. We merken dat familieleden graag mee willen werken om het bewonerstevredenheidsonderzoek in te vullen. In 2023 gaan we uitvraag voor ZorgkaartNederland en bewonerstevredenheid inplannen.