Passende en veilige zorg en ondersteuning

Onlangs is de check rondom HACCP geweest. De actiepunten rondom temperatuur zijn opgepakt. Daarnaast is afgesproken dat er extra aandacht zal zijn voor bewaartermijnen van eten en drinken.

We zijn er trots op dat de MVA’s (Melding Verbeter Acties) en Prisma’s beter worden ingevuld en het ook duidelijker is wanneer deze gemeld en besproken moeten worden in de teams. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de goede zorg rondom onze cliënt. De verbetermaatregelen worden opgenomen in de actieplannen binnen de teams.