Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Wanneer er incidenten voorkomen wordt er altijd een Melding Verbeter Actie (MVA) vastgelegd. Ieder zorgteam heeft een aandachtsvelder MVA. Tijdens een teamoverleg wordt een MVA altijd besproken. Indien nodig, volgt een analyse van het incident met behulp van de Prisma Light methode. Dit levert vaak verbeterpunten op. Alle leerpunten worden in de vorm van acties mee teruggenomen naar het eigen team. We zijn er trots op dat medewerkers erg betrokken zijn bij deze Prisma-onderzoeken. Het is een ontwikkelinstrument waarvan medewerkers ervaren dat ze ervan kunnen leren. Ook in 2023 blijven we ons inzetten om te blijven leren en verbeteren. 

Uitvraag jaarlijkse kwaliteitsindicatoren

Dit jaar hebben we extra aandacht gegeven aan de kwaliteitsindicator ‘Aandacht voor eten en drinken’. Binnen AAtrium hebben we alle zorgdossiers nagelopen om te zien of elke bewoner zijn of haar favoriete eten en eetbehoefte heeft vastgelegd. We zagen dat hier nog ruimte was voor verbetering. Nu we de kwaliteitsindicatoren van 2023 hebben ingevuld, zien we een verbeterslag. Rondom eten en drinken staat het bij de teams nu op de daarvoor bedoelde plek ingevuld in PUUR. Wonen.

De HACCP-training is door alle collega’s binnen de kleinschalige woonvormen en horeca gevolgd en afgerond. Deze training richt zich op alles rondom voedselveiligheid. 

Audit schoonmaak

De audit van 2022 geeft een goede score. Voor 2023 zetten we in op het verder ontwikkelen van het gebruikmaken van de Cobi schrobmachine. Ook zal het team huishoudelijke medewerkers worden meegenomen in de SamenZorggesprekken.