Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Somatiek

Voor 2022 staat op het actieplan; beter samenwerken tussen zorgteam en behandelaren m.b.v. behandelkaart/ oefenkaart. Deze oefenkaart bevordert het therapeutisch klimaat op individueel cliëntniveau. Op alle locaties wordt de nadruk gelegd op het meer zichtbaar zijn van de behandelaren bijvoorbeeld samen oefenen in de gangen om een beter therapeutisch effect te bewerkstelligen op een eenduidige manier. Doordat de behandelingen meer in het zicht plaatsvinden kan er op een natuurlijke manier meer samengewerkt worden.

PG

Focus blijft: zo lang mogelijk thuis en gericht blijven inzetten van disciplines.

Op inhoud elkaar weten te vinden, dat staat voor 2022 hoog op de agenda. Dit geldt niet alleen voor het opzoeken van samenwerking tussen de verschillende dagbehandelingen onderling, waardoor we van elkaar leren en de goede ideeën van andere locaties meenemen.

Maar het geldt ook voor het opzoeken van betere samenwerking tussen de verschillende disciplines, met als doel een duidelijke overlegstructuur op locatie. De eerste stap hierin zou een gezamenlijke dagstart kunnen zijn.

In 2022 gaan we de ‘warme overdracht’ weer oppakken als onderdeel van het klantproces. Dit was voorheen erg waardevol, maar ook een grote tijdsinvestering. Het activeren van het netwerk komt in ieder geval ook in het Samenzorggesprek straks specifieker naar voren.

Samenwerking interne en externe collega's

Er is extra aandacht voor de samenwerking met externe collega's. Mede door de coronaproblematiek was het samenwerken met interne collega's digitaal van toegevoegde waarde. Het bereiken van externe collega's was juist lastiger en wordt nu weer opgepakt.

In 2022 staat op het actieplan om meer en structureel overleg in te plannen met de casemanagers (zowel de collega's van BrabantZorg, als van andere zorgorganisaties). Zichtbaarheid in de regio (op de website en bijvoorbeeldbij huisartsen) is een aandachtspunt voor 2022. Dit punt wordt opgepakt samen met de afdeling Communicatie. En samen met de afdeling Zorgverkoop wordt richting gemeenten gekeken hoe we samen kunnen zorgen dat cliënten zo lang mogelijk thuis blijven met ondersteuning van de dagbehandeling.

Zo lang mogelijk in eigen regie thuis

Waar thuiszorg en dagbehandeling gekoppeld zijn, zien we betere optimalisatie voor begeleiding en behandeling van de cliënten. We proberen zo ook de focus meer te leggen op zo lang mogelijk in eigen regie thuis te wonen i.p.v. al voor te bereiden op wonen in een van de locaties van bijvoorbeeld BrabantZorg.

Op het actieplan van 2022 staat voor Dagbehandeling De Donk bij locatie De Watersteeg in Veghel het verplaatsen van de beweegtuin, zodat deze beter toegankelijk wordt voor de cliënten van de dagbehandeling. Hiermee stimuleren we het meer buiten bewegen, wat ook voor de andere dagbehandelingen een punt van aandacht is.

Resultaten interne audits

De volgende audits hebben in 2021 plaatsgevonden:

Persoonsgerichte zorg

Stekkie Nistelrode
We zijn trots op het ontvangst en gemeende geïnteresseerdheid richting onze cliënten. We gaan in 2022 ons richten op het eenduidig vermelden van afspraken rondom de levensgeschiedenis van de cliënt. We merken dat een goed ingevulde ‘levensgeschiedenis’ ons helpt om de cliënt beter te leren kennen.

Medicatie

Stekkie Herpen/Nistelrode
We zijn er trots op dat we vanuit de audit bevestigd hebben gekregendat we bewust en veilig bezig zijn met medicatieveiligheid.

De Regenboog
We zijn er trots op dat we als team medicatieveiligheid hoog in het vaandel hebben staan en dat dit ook via deze audit bevestigd wordt. Door het nieuwe systeem is het wat lastiger om alles op de juiste wijze te rapporteren, dit gaan we dan ook in 2022 verbeteren.

In 2022 staat de audit Medicatie voor Het Zonnelied, De Donk en ‘t Ven op de planning en de audit Persoonsgerichte zorg voor De Regenboog, Stekkie Herpen/Schaijk, De Donk en ‘t Ven en Het Zonnelied.