Passende en veilige zorg en ondersteuning

Bij alle dagbehandelingen en thuiszorg PG staat het gebruik van de MVA’s (Melding verbeteractie) op de actielijst van 2023. In 2022 werd een MVA nog niet op alle locaties gebruikt, met name door onvoldoende bekendheid is hier nog geen gebruik van gemaakt. Plan: MVA wordt beoordeeld, acties worden uitgezet, indien nodig in samenspraak met de kwaliteits/wijkverpleegkundige.

Ze worden periodiek besproken in het teamoverleg. 

Punten die aangepast zijn vanuit MVA’s
Er worden duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot het geaccepteerd valrisico. Er vindt overleg plaats met specialist ouderengeneeskunde, zorg- en behandelteam en cliënt/familie, de afspraken worden vastgelegd in het dossier.