Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers  

Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Minimaal vijf of meer waarnemingen nodig om anonimiteit te waarborgen. De cijfers voor Dagbehandeling en Thuiszorg zijn gescheiden.

Medewerkerstevredenheid top 3

Verbeterpunten

  • Werk/privé balans;
  • Omgaan met veranderingen;
  • Werk binnen beschikbare tijd.

Succespunten

  • Bevlogenheid, zin om te werken en de tijd vliegt;
  • Persoonlijk leiderschap, kennen van elkaars talenten;
  • Teamsamenwerking en sfeer, persoonlijke aandacht van collega’s en leidinggevende.

Vrijwilligers

Jaarlijks vullen ook onze vrijwilligers een tevredenheidsonderzoek in. Deze resultaten worden op locatie niveau, waar de dagbehandeling gesitueerd is, opgenomen.

We willen in 2023 meer aandacht besteden aan het werven van vrijwilligers binnen de locaties en dagbehandelingen.