Passende en veilige zorg en ondersteuning

In 2021 is meer aandacht besteed aan het op de juiste wijze toepassen van hygiƫnemaatregelen bijv. het gebruik van halterschorten.
Melden van incidenten; elke drie maanden worden de incidenten besproken en geanalyseerd met als doel om ervan te leren. Het onderdeel is standaard opgenomen in het actieplan van de teams.

Meting kwaliteitsindicatoren

De meting uitvraag van de kwaliteitsindicatoren is in 2021 verbeterd: onvrijwillige zorg wordt juist ingezet. Er is meer aandacht voor eten en drinken in PUUR woonzorg en onderling worden wensen besproken.

Kwaliteitskader

De verbeterpunten zijn meegenomen in de diverse genoemde onderdelen: in familieparticipatie, onvrijwillige zorg (meting = zes maanden voor kwaliteitsindicatoren), scholing en ontwikkeling medewerkers, opschalen (i.v.m. onderbezetting). Loopbaanontwikkeling (veerkracht gesprekken) medewerkers.