Waardering cliënten en mantelzorgers

​​ZorgkaartNederland

Vanuit ZorgkaartNederland hebben we in 2022, ondanks de posters die er in de locatie hangen, geen waarderingen ontvangen. Tijdens het teamoverleg hebben we hier aandacht aan besteed. In de uitnodigingsbrief die de teams aan bewoners/naasten geven met het verzoek om het bewonerstevredenheidsonderzoek in te vullen, wordt ook verwezen naar ZorgkaartNederland. 

Op De Ruwaard zijn alle teams bezig met het invullen van het bewonerstevredenheidsonderzoek samen met de bewoner en/of naaste. Er is veel waardering voor de geleverde zorg. De kleine verbeterpunten worden meegenomen binnen de teams via sparbord-actieplan waarin dit een vast agendapunt is. 

Eind van het jaar zullen we alle resultaten delen met de cliëntenraad. Naar voren komt dat er meer eenduidig gewerkt mag worden en er meer tijd en activiteiten in de avonduren mogen plaatsvinden. Binnen de PG is de belevingsgerichte zorg een belangrijk aspect waar hoog op wordt gescoord. De scores van de teams zitten tussen een 3.2 en 4.1 (op een schaal van 1-5).