Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  

Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

De tool Teamfunctioneren wordt op dit moment niet actief gebruikt en opgevolgd. 

In 2022 heeft 43% van de medewerkers het ervaringsonderzoek ingevuld. Waarvan 90% met direct cliënt contact. Op de ’algemene tevredenheid’ wordt een 7,4 gescoord en ’Geluk in werk’ een 7,7. De NPS score voor het ’aanbevelen van werk’ staat op 5 en het ’aanraden van werk’ op 2. 

Meer dan 80% van de medewerkers geeft aan dat het werk boeiend is, de tijd vliegt. De medewerkers geven een lagere score op het ondersteunen van de gekozen richting van BrabantZorg (45 procent). En ook geven zij een lagere score ten aanzien van het terugzien van de richting van BrabantZorg in het werk (40 procent).  

Bijna 90% gaat met plezier naar het werk en is trots op het werk dat ze doen. Waarbij negen op de tien medewerkers aangeven dat er een goede werksfeer is in het team en dat ze durven aangeven wat zij belangrijk vinden. 15% geeft aan dat er geen balans is tussen werk/privé waarbij een iets lager percentage (12%) aangeeft dat ze het werk niet in de beschikbare tijd kunnen doen.

De medewerkers geven aan dat de aandacht voor de medemens/bewoners/medewerkers, ontwikkelingsmogelijkheden, sfeer, persoonlijke benadering, het samenspel en Elke dag zo fijn mogelijk vooral moeten blijven. Aan de balans, 80/20 regeling, werkdruk, kleinere teams en extra neventaken mag meer aandacht worden besteed, waarbij het prettig zou zijn wanneer het management de medewerkers zelf bepaalde beslissingen laat nemen. 

Vrijwilligers

Vanuit De Ruwaard zijn wij trots op de algemene tevredenheid vanuit de vrijwilligers waarbij er een 7,8 gescoord wordt. 

Er wordt laag gescoord met het feit dat de vrijwilligers hebben aangegeven hier zelf niet te willen wonen. In het gesprek hierover hebben de vrijwilligers aangegeven gewoon thuis te willen blijven wonen omdat ze hopen gezond te blijven.