Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Voor 2023 wordt het analyseren van de MVA-meldingen nog beter methodisch geïmplementeerd in de zorgteams door de kwaliteitsverpleegkundigen.

Beter analyseren en het bewust zijn waarom we meldingen doen staat hierbij in de aandacht. Verder gaan we meer aandacht besteden aan het borgen, dit doen we in samenwerking met alle afdelingen in De Wellen, inclusief de revalidatie afdeling zodat we van elkaar kunnen leren. 

Hygiëne

Sinds 2023 heeft De Wellen een lokale IPC (Infectie Preventie Commissie) ingericht. Daarmee wordt gericht aandacht besteed aan hygiëneonderwerpen.

Agressie
In 2023 zullen de medewerkers van Hofstaete “omgaan met agressie c.q. onbegrepen gedrag”- trainingen gaan volgen. Onderzocht zal worden of deze trainingen ook aan medewerkers van Stroming 1 en woning 8 gegeven kunnen worden. Hierbij zullen de resultaten van de training voor team Hofstaete meegewogen worden.

HACCP

De HACCP-audit was goed op bijna alle punten. Het verbeterpunt was er m.b.t. opslag vriezer. We gaan de opslag uitbreiden en minder voorraad aanleggen.