Passende en veilige zorg en ondersteuning

Door middel van een actieplan wordt extra aandacht besteed aan hygiëne. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld bewustwording, feedback, hygiënische werkomgeving en hygiënisch handelen.

In 2021 is per team een aandachtsvelder gestart voor het bijhouden van MVA-incidentmeldingen. Leerpunten vanuit incidenten worden vastgelegd in de actieplannen van de teams. Dit vraagt voor 2022 continuïteit.

Vanwege het ontstaan van onveilige situaties is besloten dat de medewerkers van Kleinschalig Wonen PG niet meer zelfstandig koken op de woningen, maar dat het restaurant voorziet in de warme maaltijd.