Waardering van u en anderen

ZorgkaartNederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met De Wellen met ons te delen.

Familie wordt via PUUR voor Jou gestimuleerd om waarderingen in te vullen op ZorgkaartNederland. Informatie die door familie wordt aangeleverd in PUUR voor Jou is vaak een mooie aanleiding om met elkaar een goed gesprek te voeren. In 2021 is actief gevraagd aan familie om ZorgkaartNnederland in te vullen en hebben medewerkers het cliënttevredenheidinstrument in PUUR actief gebruikt om een beeld te krijgen hoe tevreden cliënten en familie zijn en waar nog aan gewerkt kan worden.

In 2022 willen we het gesprek blijven aangaan met de familie. Transparantie staat hoog in het vaandel voor De Wellen.