Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

In 2022 ontvingen we één waardering op ZorgkaartNederland. De kwaliteitsverpleegkundigen onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we meer waarderingen ontvangen. We nemen het in ieder geval mee als bespreekpunt tijdens het MDO (Multi Disciplinair Overleg) met cliënt en familie. 

Binnen BrabantZorg is de afdeling Vernieuwing & Kwaliteit aan het onderzoeken om te kijken hoe we ZorgkaartNederland beter geïmplementeerd krijgen.

In 2023 willen we naar aanleiding van de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek via ons elektronisch cliëntsysteem PUUR., ook meer het verdiepende gesprek met de cliënten en/of familie voeren.