Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat medewerkers de stabiliteit in het management en aandacht erg belangrijk vinden. Het management heeft hierop gereageerd door meer aanwezig te zijn op de afdelingen. Mee te lopen met een zorgdienst, individuele kennismakingsgesprekken te voeren maar ook koffie te drinken met de cliënten in de huiskamer. 

Na de individuele kennismakingsgesprekken zullen later in 2023 ook veerkracht gesprekken worden gevoerd.

Vrijwilligers

De vrijwilligers belonen ons met een 8,1. (op een schaal van 1 tot en met 10) en de 3,4 werkdruk (op een schaal van 1 tot en met 5). Als verbeterpunten wordt aangegeven dat men meer scholing zou willen en beter op de hoogte gehouden wil worden van ontwikkelingen op de locatie. Vrijwilligers worden via e-mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. In 2023 zal meer aandacht besteed worden aan scholing/trainingen. Medewerkers gaan kennis overdragen aan vrijwilligers om hen meer bekend te maken met dementie en omgaan met gedragsproblematiek. Dit wordt door de gespecialiseerd verpleegkundigen psychogeriatrie (in opleiding) opgepakt.

We zijn trots op de inzet van vrijwilligers op woning 8. Alle dagen van de week zijn er vrijwilligers beschikbaar. Hierdoor kunnen er samen met cliënten passende activiteiten gedaan worden. We zien ook dat familie van cliënten zich hiervoor inzetten. 

Sinds 1 februari 2023 zijn de vrijwilligerscoördinatoren weer op volle sterkte. Meer vrijwilligers worden aangetrokken voor het invullen van de 'vacatures' per afdeling en voor persoonlijk contact. Er zal dit jaar meer mogelijkheid zijn tot scholing (bijv. Persoonsgerichte zorg), zoals ook de wens was vanuit het tevredenheidsonderzoek.