Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Er worden activiteiten aangeboden afgestemd op de cliënt. Afhankelijk van de interesses van een cliënt(en) wordt afgestemd met de zorgteams, team Welzijn en de consulent belevingsgerichte zorg welke activiteiten passend zijn voor de gehele locaties of op huiskamerniveau. 

Er zijn in 2022 meerdere levensboeken uitgereikt aan familieleden om de geschiedenis van hun naaste vast te leggen. De levensboeken worden gebruikt als gespreksonderwerp, een kijk in het vroegere leven van de cliënt en het geeft inzicht hoe een cliënt is/was. Ook in 2023 worden de levensboeken ingezet bij cliënten.

Klassikale workshops ‘Samen Dementievriendelijk' voor gastvrouwen en vrijwilligers door Alzheimer Nederland vinden plaats in mei en juni 2023.

Wonen en Welzijn

Wonen
Er is in 2023 aandacht voor verbetering van de samenwerking tussen gastvrouwen van de huiskamers en horeca. Het doel hiervan is het verlagen van inkoopkosten, het verhogen van de kwaliteit en beter beheren van voorraad. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de behoeften van de cliënt. In het weekend komen er bijvoorbeeld luxe bolletjes en croissantjes om het ‘weekendgevoel’ te ondersteunen.

Er ligt een voorstel om twee kamers voor tijdelijk verblijf samen te voegen, waardoor deze ruimte geschikt wordt als verpleeghuiskamer. 

Welzijn
Het aantal abonnementen dagactiviteiten dient in 2023 te stijgen om de inzet te kunnen verantwoorden. Er wordt actief ingezet op het werven van nieuwe externe cliënten. 

De wensen van bewoners worden actief opgehaald door middel van de Wensenboom. Een van de wensen die al in vervulling is gegaan is bijvoorbeeld dat er i.s.m. Stichting Vrienden van De Wilberthof voor cliënten een bioscoopuitje buiten de locatie De Wilberthof plaatsvindt.

Er is een vast weekprogramma met verschillende activiteiten zoals Koersbal, bingo, bloemschikken, bakken, muziekactiviteiten (optreden door een koor), MBVO meer bewegen voor ouderen, etc. 

Tijdens feestdagen en gebeurtenissen zoals Carnaval, Sinterklaas, Pasen, Kerstmis en de plaatselijke kermis worden ook allerlei activiteiten georganiseerd.

Daarnaast zijn de volgende thema-activiteiten gepland:

  • De jaarlijkse Vakantieweek waarin niet alledaagse activiteiten rondom een bepaald thema aangeboden worden. Dit jaar zijn we bijvoorbeeld “Op de Camping!”;
  • Jaarlijkse Beleef/beweeg week. Hierin werken we samen met verschillende disciplines van BrabantZorg. Te denken aan bewegingsagogie, technische dienst (keuring van rolstoelen en rollators), activiteitenbegeleiding, fysiotherapie, horeca. Een onderdeel van de Beleef/beweeg week is een Beautydag voor dames én heren! Waarbij o.a. een barbier, kapper, schoonheidsspecialiste en fotograaf aanwezig zijn.

Familieavonden

Ook in 2023 wordt er in oktober een familieavond georganiseerd. De onderwerpen voor de familieavond worden circa twee maanden van tevoren besproken. 

Samenwerking cliëntenraad

Eens per zes à acht weken vindt overleg plaats met de cliëntenraad, de locatiemanagers, de vrijwilligerscoördinator en de kwaliteitsverpleegkundige. Afhankelijk van de onderwerpen sluiten ook andere medewerkers van de locatie aan. 

Zorgtechnologie

Op locatie hebben we enkele items zoals de Braintrainer die ingezet kan worden bij cliënten. Daarnaast is het onderwerp zorgtechnologie aan bod gekomen tijdens de familieavond in 2022 om cliënten en familieleden te laten zien wat zorgtechnologie voor hen kan betekenen. 

In 2023 gaan we nieuwe aandachtsvelders werven om vanuit cliëntperspectief te kijken naar de mogelijkheden van zorgtechnologie. 

Er wordt een bezoek gepland aan T-Huiz voor zorgmedewerkers, vrijwilligers en personeel H&F om inspiratie op te doen. 

Resultaten interne audits

Eten en drinken
De auditrapportage eten en drinken was zeer positief op de punten:

  • Er wordt goed en lekker gekookt volgens menucyclus en receptuur van BrabantZorg;
  • Er worden thema-avonden georganiseerd;
  • Er is een goede samenwerking tussen Welzijn en Horeca bij het invullen van thema’s; 
  • Er is vriendelijke en behulpzame bediening en receptie.

Vanuit H&F vindt er vier keer per jaar een meetmoment plaats. Door middel van Smileys wordt de bewonerstevredenheid gemeten op het gebied van kwaliteit van het eten, de sfeer en gastvrijheid. Hieruit blijkt dat de bewoners tevreden zijn. Er wordt een 8+ gescoord. 

In 2023 staan de audits RI&E, HACCP, Schoonmaak, Medicatie (SOM + PG) en Wet zorg en dwang (PG) op de planning.