Passende en veilige zorg en ondersteuning

Prisma analyse

Vanuit eerdere Prisma Light analyses zijn de onderwerpen valpreventie en valrisico naar voren gekomen. Hierin hebben de teams samen met de specialist ouderengeneeskunde de risicosignalering over valgevaar besproken en actief opgepakt met de fysiotherapeut. De valrisico's zijn vervolgens met de mantelzorgers besproken en vastgelegd in de dossiers van cli├źnten. Er wordt ook actief gescreend op de inrichting van de appartementen met betrekking tot o.a. veilige loopruimte. Hierbij wordt de ergotherapeut betrokken.

HACCP

De centrale keuken heeft een positieve beoordeling gekregen uit de HACCP-audit.

Veiligheid & Arbo

In 2023 wordt de geautomatiseerde RI&E uitgevoerd in De Wilberthof. Teammanager H&F is hiervoor verantwoordelijk. Dit speerpunt is in het actieplan van de locatie opgenomen.

Vanuit de veiligheidscheck zijn alle medewerkers geïnformeerd dat alle accu-houdende voertuigen of hulpmiddelen niet meer geparkeerd mogen worden op de gangen van de locatie, maar in de appartementen zelf of buiten het gebouw. Handhaving vindt plaats door huismeester/service medewerker, teammanagers en kwaliteitsverpleegkundigen.