Waardering cliënten en mantelzorgers

Er is een student Social Work die gaat uitwerken hoe SamenSterk en SamenZorg concreet invulling gegeven kan worden.

In 2023 staat de nieuwbouw op de agenda, waarbij kritisch gekeken wordt naar de indeling van het nieuwe gebouw.