Waardering cliënten en mantelzorgers

Cliënten zijn tevreden over hoe de zorg op Dijkstaete geboden wordt. Zij voelen zich hier thuis en geven dat ook aan.

Het gebouw heeft een ouderwetse indeling wat in de huidige tijd niet altijd praktisch is, ook de cliënten ervaren dit. Eind 2022/ begin 2023 staat de nieuwbouw op de agenda, waarbij kritisch gekeken wordt naar de indeling van het nieuwe gebouw.

Samensterk project: In 2019 zijn interviews afgenomen met alle partners en verwerkt door de projectleider. De bevindingen zijn met alle betrokkenen besproken (cliënten, familie, medewerkers en management). De verbeteracties die hieruit naar voren zijn gekomen zouden in 2020 worden uitgezet. Helaas zijn deze (i.v.m. Covid-19) blijven liggen. Dit is besproken met de cliëntenraad. De verbeteracties zouden worden meegenomen naar 2021, maar dit is niet opgepakt omdat de projectleider is gestopt. Dit onderdeel komt terug in het project Samenzorggesprek, wat in 2022 wordt gestart.

Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met Dijkstaete met ons te delen.