Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

In 2023 willen we de familie meer betrekken binnen de revalidatie-afdeling. Daarbij moet eerst multidisciplinair gekeken worden hoe dit vormgegeven gaat worden op de afdeling en tijdens behandeling en overige activiteiten. Daarna kan dit geïmplementeerd worden.

Herstel- en Revalidatie zorg

In 2023 willen we de mogelijkheid onderzoeken om te kijken of revalidatie-niveaus doorgevoerd kunnen worden binnen de afdeling. Zo heeft de cliënt altijd zicht op wat hij kan op dat moment en zijn zorgmedewerkers zich bewust van het individuele revalidatie-niveau van de cliënt.

In 2023 gaan we het ‘koffie met gesprek’ invoeren. Tijdens dit gesprek zijn meerdere cliënten onder begeleiding van een behandelaar en zorgmedewerker door middel van een praatpot in gesprek met elkaar. Waardoor er tips en tops naar boven komen, wat de kwaliteit van de afdeling en behandeling ten goede komt. 

Samenwerking interne en externe collega’s

Er wordt intensief samengewerkt tussen de GRZ-afdelingen. Voor zowel het delen van kennis als praktische zaken. Er zijn korte lijntjes met managers en kwaliteitsverpleegkundigen. In 2023 richten we ons op de zorgmedewerkers die de samenwerking gaan opzoeken met als doel om met en van elkaar te leren.

Contact binnen de verschillende ketens zal worden opgepakt in 2023. Bijvoorbeeld binnen de keten CVA- en COPD-zorg, waardoor er contacten gelegd worden met andere zorginstellingen. Hierdoor kunnen we van elkaar leren.

Zorgtechnologie

Ook is er een onderzoek geweest in 2022 naar gebruik van technologie in de nacht. Een van de uitkomsten was het gebruik van een bedSense. De bedoeling is om dit in 2023 uit te rollen. Dit zou in de zorg van revalidanten de kwaliteit van zorg verhogen en een passend hulpmiddel zijn in de zorg aan de terminale zorgvragers.

Met betrekking tot zorgtechnologie is er in 2022 een advies gegeven door de consulent zorgtechnologie voor het juist inzetten van technologie op de revalidatie.

Om de zorg naar bijvoorbeeld de thuissituatie te bevorderen zou er eerder gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en hulpmiddelen die thuis kunnen helpen om de revalidant te ondersteunen in zijn zelfredzaamheid. Denk hierbij aan beeldzorg, medicijndispenser, freestyle libre en de ort-o-mate.

Resultaten interne audits

Persoonsgerichte zorg
Tips: Wederzijdse verwachtingen uitspreken met cliënt, meer gebruikmaken van familieparticipatie. Dit zijn punten die we in 2023 verder gaan onderzoeken om te verbeteren op de afdeling.
Tops: multidisciplinaire samenwerking, persoonlijke aandacht naar de cliënt, saamhorigheid onder cliënten en medewerkers.

Palliatieve zorg
Tips: laagdrempelig palliatief verpleegkundige of maatschappelijk werk inschakelen. Gebruikmaken van informatie/folders op intranet.
Tops: Warme, comfortabele zorg bieden.

Audits die in 2023 in de planning staan
Team Nieuwenhagen
Persoonsgerichte zorg & Medicatie

Team Het Zonnelied
Hygiëne & Infectiepreventie