Passende en veilige zorg en ondersteuning

Veiligheidsinterventies

De uitvoering van de veiligheidsinterventies willen we evalueren tijdens de MDO’s en wordt nu onderdeel van het klantproces. Voor 2023 wordt het verder geborgd om te gaan bespreken welk doel de inzet heeft, zodat dit in het volledige dossier vastgelegd gaat worden. 

Veiligheidsinterventies worden in artsenvisites besproken en dan pas ingezet. De veiligheidsinterventie wordt zo multidisciplinair ingezet. De evaluatie is in gezamenlijkheid. Een voorbeeld van een veiligheidsinterventie is bijvoorbeeld een blad op de stoel.

In 2023 willen we ons meer richten op de juiste ondersteuning door ergonomisch te werken. Dit gaan we doen door meerdere collega's op de werkvloer te scholen voor ergocoach.