Waardering cliënten en mantelzorgers

Algemene tevredenheid 8,1; waardering medewerkers 8,4; NPS 33.

Opvallend is dat de cijfers bij opname minder hoog zijn dan bij het vertrek. 

Bevindingen open
Goede zorg, fijne medewerkers, het eten wordt door verschillende respondenten als goed ervaren.

Verbeteren
Er zijn geen punten die eruit springen. Sommige verbeterpunten zijn al bij ons bekend en daaraan wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld verbetering aan de kamers. Dit zal aangepakt worden na de verhuizing, binnen enkele jaren. Een cliënt gaf aan het niet fijn te vinden dat de medicatie bij binnenkomst overgenomen wordt terwijl er geen reden was.
In 2023 gaan we kijken of er sneller gekeken kan worden of de cliënt de medicatie zelf kan regelen. Gelijk bij opname moet het onderdeel worden van uitleg bij het MDI zodat cliënt duidelijk heeft waarom het voor nu overgenomen wordt.