Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  
Info volgt z.s.m.

Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Algemene tevredenheid 6,2; geluk in werk 6,5; werkdruk 6,9

Algemene tendens is dat medewerkers zich niet goed gehoord voelen. Er is een afstand tussen “hogerhand” en de werkvloer. Rooster en salaris worden genoemd. Daar wordt al aan gewerkt. 

‘Ik ben niet trots op het cijfer en de open antwoorden’. Dit betekent dat de “handen aan het bed” niet voldoende meegenomen worden.

Doel dit jaar is dus om dat beter te doen. Ook zal aandacht tijdens de teamoverleggen zijn voor de uitkomsten en de verwachtingen.