Leren en ontwikkelen

Sinds een half jaar is het ontslaggesprek deel van de cliëntreis. De cliëntreis is de hele weg rondom de communicatie van de cliënt, dit van opname tot ontslag: we dit doen middels een MDI (multidisciplinaire intake), MDO (Multidisciplinaire overleg), toekomstgesprek en ontslaggesprek. De cliënt krijgt nu op één moment alle informatie rondom het ontslag. Er wordt bekeken wat de cliënt nog moet regelen voor ontslag of waarbij begeleiding nodig is, hierdoor ontstaat meer duidelijkheid voor de cliënt. In 2022 moet de cliëntreis verder geborgd worden.

De verpleegkundigen binnen de revalidatieafdeling coachen medewerkers in de dagelijkse praktijk. In 2022 worden deze coachingsuren van de verpleegkundigen in het rooster opgenomen. Door uitgeroosterd te zijn van directe zorg wordt de zichtbaarheid vergroot en kunnen ze al coachend de collega’s begeleiden. 

Er wordt op dit moment veel aandacht besteed aan coaching on the job door en samenwerking met gespecialiseerd verpleegkundigen. Met de wondverpleegkundige is er een wekelijkse afspraak. De diabetes-, long- en continentieverpleegkundigen kunnen, indien er een consult noodzakelijk is, worden ingeschakeld en dragen de kennis dan over aan de afdeling. Ook de NAH verpleegkundige komt indien nodig al tijdens de opname.

Persoonsgerichte zorg

Persoonlijke doelen worden samen opgesteld tijdens het MDI. Zo kan de revalidatie gestart worden vanaf dag één. 

Herstel- en revalidatiezorg 

Binnen de revalidatieafdeling wordt gewerkt met revalidatieniveaus om de mate van zelfstandigheid uit te drukken van de ADL. Een overzicht is zichtbaar aanwezig op de kamer. Voor 2022 mag het zichtbaarder worden voor cliënt en een eerste contactpersoon, zodat de revalidatie nog beter gevolgd kan worden door cliënt en eerste contactpersoon. Zo kan de cliënt volgen hoe het met zijn gestelde revalidatiedoelen gaat.

Het therapeutisch ontbijten is onderdeel van het therapeutische klimaat. Cliënten worden gestimuleerd om actief te handelen tijdens de maaltijd. Dit gaat in samenwerking met de disciplines ergotherapie, fysiotherapie en activiteitenbegeleiding.

Familieparticipatie wordt aankomend jaar verder uitgewerkt en in 2023 geborgd. Voor nu kan de familie tijdens de behandelingen meekijken, zodat ze weten hoe ze zelfstandig met de cliënt kunnen oefenen buiten de therapie om.

Voor de cliënten zouden we in 2022 graag een activiteitenbegeleider inzetten zodat revalidatiedoelen omgezet kunnen worden in welzijnsactiviteiten.

Samenwerking interne en externe collega’s

In 2021 zijn de teamafspraken concreet gemaakt. In 2022 worden de teamafspraken geëvalueerd en bijgesteld. Wij werken binnen het team samen met elkaar en behandelaars en geven elkaar opbouwende feedback waar nodig.

Er wordt gewerkt met een actieplan. Methodisch werken wordt aankomend jaar geborgd. 

In 2022 gaan we aandacht vragen voor de overdrachten vanuit het ziekenhuis naar de zorg en behandelaars, zodat na controle in het ziekenhuis gelijk het juiste beleid ingezet kan worden.

Er is een afspraak met de thuiszorg van BrabantZorg regio Oss. Cliënten kunnen tijdens een proefverlof thuiszorg krijgen. Als  een cliënt elders gaat wonen wordt er een rondleiding gepland met de nieuwe locatie en er is contact met de cliëntcontactpersoon. Behandelaren hebben intern een goede overdracht.

In 2022 wordt gekeken hoe de warme overdracht beter kan verlopen, zowel naar thuiszorg, binnen locatie De Wellen als daarbuiten. 

Behandelaren werken zichtbaar op de afdeling, waardoor de samenwerking is verbeterd rondom de cliënten.

De vrijwilligers ondersteunen de bewoners in hun dagelijks leven en tijdens activiteiten. Ze krijgen voldoende ondersteuning en waardering van de medewerkers om zelfstandig te kunnen werken.

Zorgtechnologie

Begin 2022 heeft de Consulent Zorgtechnologie uitleg gegeven over de bestaande mogelijkheden van zorgtechnologie binnen de revalidatiezorg. Het is voor de zorgmedewerker moeilijk de juiste oplossingen te vinden binnen de zorgtechnologie. Hierdoor is er weinig technologie op de afdeling, of beschikbaar voor de cliënt, wanneer hij of zij naar huis gaat. In 2022 zouden we elkaar actiever kunnen opzoeken. De zorgmedewerker kan bij de Consulent Zorgtechnologie gericht vragen naar technologiemogelijkheden. De Consulent kan op zijn of haar beurt  actief het team benaderen als er nieuwe zorgtechnologische hulpmiddelen zijn.

Resultaten interne audits

Audits in 2021:
Medicatieveiligheid:
Een actiepunt vanuit de audit Medicatieveiligheid begin 2021 was het aanschaffen van kamerkluisjes om de medicatie in beheer te laten van de cliënt, dit is gerealiseerd. Ook is er een extra opiatenkast gekomen.

 

In 2022 vinden er geen geplande audits plaats.