Passende en veilige zorg en ondersteuning

Veiligheidsinterventies

De uitvoering van de veiligheidsinterventies wordt geëvalueerd tijdens de MDO’s en wordt nu onderdeel van het klantproces. Voor 2023 wordt het verder geborgd om te gaan bespreken welk doel de inzet heeft, zodat dit in het volledige dossier vastgelegd gaat worden. 

Veiligheidsinterventies worden in artsenvisites besproken en dan pas ingezet. De veiligheidsinterventie wordt zo multidisciplinair ingezet. Er vindt een gezamenlijk evaluatie plaats. Een voorbeeld van een veiligheidsinterventie is bijvoorbeeld het plaatsen van een blad op een stoel.

Melding incidenten cliënt (MIC)

MIC (melding incidenten cliënt) wordt geëvalueerd. En er worden acties op uitgezet. Voor mensen die vaker vallen wordt nu een valbeleid geschreven. Dit is in mei/juni af. En dit zal dan geïmplementeerd worden.

Eten en drinken

Er is een medewerker die vooral de huiskamerdienst draait. Deze medewerker is de spin in het web tussen cliënt, zorg en behandelaar. Zij richt zich vooral op het digitaal vastleggen van voedingsafspraken en de regie rondom voeding bij de cliënt.

Er wordt beoordeeld of een cliënt de risicovolle handeling die hij thuis nog zelfstandig uitvoerde, ook op de afdeling nog steeds zelfstandig kan en mag uitvoeren.

De Wellen Breed: Roze Loper certificaat is verlengd t/m 28 februari 2026.