Waardering cliënten en mantelzorgers

Algemene tevredenheid 8,4
Waardering zorg 8,6

Waar ben je trots op?
Uit de enquête kwamen de volgende punten naar voren die als positief ervaren worden: deskundigheid van het personeel, betrokkenheid, vriendelijkheid en samenwerking onderling van de collega’s. MDO (multidisciplinair overleg) en MDI (multidisciplinair intake) worden als positief ervaren. 

Wij zijn trots op de tevredenheid van de cliënten en op een goed rapportcijfer.

Wat wil je verbeteren?
Grotere respons van de enquête. We bieden de cliënt het eenmalig aan. Het hangt duidelijk zichtbaar op de kamer. De vraag is of het verbeterd kan worden.

In het najaar van 2023 wordt dit geëvalueerd.