Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  

Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Algemene tevredenheid 6.9 medewerkers
Algemene tevredenheid 8.1 vrijwilligers van De Wellen

We zijn trots op de samenwerking binnen het team en de samenwerking met de behandelaren. 

Maar ook op het plezier in het werk en de eigen inbreng binnen de revalidatie. 

Wat wil je verbeteren?
Minder administratieve taken. Er is een voorstel BrabantZorg-breed om te kijken hoe de administratieve last te verminderen. 

Samenwerking met andere GRZ afdelingen binnen de zorg en AB. Dit wordt verder toegelicht bij samenwerking interne en externe collega’s. (tegel 4)

Vrijwilligers

De vrijwilligers belonen ons met een 8,1. (op een schaal van 1 tot en met 10) en de 3,4 werkdruk (op een schaal van 1 tot en met 5). Als verbeterpunten wordt aangegeven dat men meer scholing zou willen en beter op de hoogte gehouden wil worden van ontwikkelingen op de locatie. Vrijwilligers worden via e-mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. In 2023 zal meer aandacht besteed worden aan scholing/trainingen. Medewerkers gaan kennis overdragen aan vrijwilligers om hen meer bekend te maken met dementie en omgaan met gedragsproblematiek. Dit wordt door de gespecialiseerd verpleegkundigen psychogeriatrie (in opleiding) opgepakt.

We zijn trots op de inzet van vrijwilligers op woning 8. Alle dagen van de week zijn er vrijwilligers beschikbaar. Hierdoor kunnen er samen met cliënten passende activiteiten gedaan worden. We zien ook dat familie van cliënten zich hiervoor inzetten. 

Sinds 1 februari 2023 zijn de vrijwilligerscoördinatoren weer op volle sterkte. Meer vrijwilligers worden aangetrokken voor het invullen van de 'vacatures' per afdeling en voor persoonlijk contact. Er zal dit jaar meer mogelijkheid zijn tot scholing (bijv. Persoonsgerichte zorg), zoals ook de wens was vanuit het tevredenheidsonderzoek.