Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  
Info volgt z.s.m.

Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Algemene tevredenheid 6.9 medewerkers
Algemene tevredenheid 8.1 vrijwilligers van De Wellen

We zijn trots op de samenwerking binnen het team en de samenwerking met de behandelaren. 

Maar ook op het plezier in het werk en de eigen inbreng binnen de revalidatie. 

Wat wil je verbeteren?
Minder administratieve taken. Er is een voorstel BrabantZorg-breed om te kijken hoe de administratieve last te verminderen. 

Samenwerking met andere GRZ afdelingen binnen de zorg en AB. Dit wordt verder toegelicht bij samenwerking interne en externe collega’s. (tegel 4)