Passende en veilige zorg en ondersteuning

HACCP checks

De HACCP checks zijn in 2022 uitgevoerd. Uit deze rapporten hebben we verbeterpunten opgepakt. 

Schoonmaak checks

De Schoonmaakcheck is in 2022 uitgevoerd. Het resultaat van de gecontroleerde schoonmaakkwaliteit is in alle ruimtecategorieën goedgekeurd. In het werkoverleg worden de verbeterpunten n.a.v. de uitgevoerde checks besproken en acties ondernomen.

Veiligheid en Arbo

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Er worden regelmatig veiligheidsrondes gelopen door de veiligheidsadviseurs van BrabantZorg maar ook door externe partijen. 

Vanaf 2023 is er een Preventiemedewerker op de locatie die coördineert de uitslag van de RI&E.

Melding Verbeter Actie (MVA’s) 

De MVA’s is een speerpunt voor 2023. Per team is er een MVA aandachtsvelder en per juni 2023 ook een MVA werkgroep. Hun taak is om trends te ontdekken en te bekijken op welke wijze er (bijna) incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden en wat we met z’n allen hiervan kunnen leren. 

De MVA´s meldingen worden één keer per drie maanden door hen besproken.
De kwaliteitsverpleegkundigen monitoren elke maand de MVA meldingen, zij halen hier de trends uit en gaan met de teams hierover in gesprek. Het doel hiervan is om te kijken of hier nog acties uitgezet kunnen worden om de veiligheid van de cliënten te waarborgen/ te verbeteren.

We maken gebruik van onderzoeksmogelijkheden (Prisma/Prisma light) om met elkaar te leren van situaties die anders/beter kunnen. Dit doen we vanuit een lerende houding en hierbij creëren we een veilige omgeving voor alle betrokkenen.Meldingen incidenten medewerkers (MIM)
MIM ́s komen binnen bij team management. Zij spelen daar waar nodig op in of geven dit door aan de kwaliteitsverpleegkundige.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is een speerpunt voor 2023. De aandacht gaat extra naar het goed vastleggen en beschrijven en volgen van het toepassen van de wet. 

De kwaliteitsverpleegkundigen gaan hierover het gesprek aan met de teams en behandelaren.