Passende en veilige zorg en ondersteuning

HACCP-check

Er is in 2021 een HACCP check uitgevoerd op de kleinschalige woningen, daarop hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • kookplaten zijn vervangen
  • sloten zijn op de kastjes geplaatst daar waar de veiligheid van de cliënten door de inhoud van het kastje in het geding dreigde te komen. Denk aan schoonmaakmiddelen in combinatie met de WZD
  • de temperaturen van de boodschappen worden niet geregistreerd. Dit wordt in de eerst helft van 2022 opgepakt/uitgevoerd.

MVA’s / prisma Light

In 2021 heeft een prisma analyse plaatsgevonden i.v.m. een valincident. Uit het prisma onderzoek kwam als verbeterpunt betere communicatie tussen zorgsystemen bij verhuizing tussen afdelingen. Verbetermaatregelen met betrekking tot dit incident zijn opgepakt door de betrokken medewerkers

Uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

De zaken die tijdens de meting opvielen zijn opgepakt door de teams. Het werken met zorgafspraken heeft daarbij extra aandacht gekregen. De foutgevoeligheid omdat we soms met met twee zorgdossier moeten werken blijft hierbij een extra aandachtspunt.