Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met Het Zonnelied met ons te delen.

In 2022 willen we hier nog extra aandacht aan geven. Dit willen we dan doen door bijvoorbeeld flyers uit te reiken bij inhuizing of tijdens het multidisciplinair overleg met cliënt en hun naasten.