Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

We zijn er trots op dat de medewerkers telkens weer met elkaar de schouders eronder zetten en laten zien in het medewerkers tevredenheidsonderzoek dat de teamsamenwerking, bevlogenheid, veerkracht en het werkplezier is toegenomen ten opzichte van 2022. 

De verbeterpunten voor 2023 zijn: persoonlijke aandacht voor medewerkers en het verlagen van de ervaren werkdruk. 

De doelstellingen om dit te bereiken zijn o.a: 

  • Medewerkers voelen zich gezien en gehoord;
  • Het creëren van zichtbaar en stabiel management en de samenwerking tussen de driehoek kwaliteitsverpleegkundige, teammanager en regiomanagement;
  • Kritisch kijken naar (onnodige) administratieve last en waar mogelijk dit verlagen of weghalen bij de zorgteams;
  • Duidelijke communicatie over wat we willen bereiken, hoe dit te bereiken en wie en wat daarvoor nodig is;
  • Inzicht bieden in mogelijkheden, personele uren inzet per team en hoe dit vorm te geven in kleinschaligheid.

Medewerkers willen gezien en gehoord worden. Ze hebben behoefte aan duidelijke kaders (wat kan/mag) het team zelf besluiten. Kortom medewerkers willen doorontwikkelen op professioneel vlak maar ook in persoonlijke groei.

Vrijwilligers

De vrijwilligers geven onze locatie een 8,7 en 94% van onze vrijwilligers ervaart werkplezier en werkgeluk in hun werk als vrijwilliger. 

In 2022 is een ervaringsonderzoek onder de vrijwilligers afgenomen, waarbij veel vrijwilligers persoonlijk zijn benaderd. 56 vrijwilligers van Het Zonnelied hebben gereageerd.

Vrijwilligers scoorden hoog op de algemene tevredenheid in Het Zonnelied 8,7 (BrabantZorg 8,1) en op geluk in het werk 8,8 (BrabantZorg 8,4).

Op werkplezier en werkgeluk, op duidelijkheid en verwachtingen en eisen, begeleiding en ondersteuning en samenwerking had meer dan 90% positief gereageerd.

We zijn er trots op dat we een compleet activiteitenprogramma kunnen aanbieden wat grotendeels door vrijwilligers wordt gedragen! We hebben 160 vrijwilligers waarvan veel vrijwilligers al gedurende langere tijd, waardoor we dit jaar jubilea hebben van 12,5 jaar, 25, 30 en 40 jaar!