Passende en veilige zorg en ondersteuning

Incidenten en calamiteiten

Prisma Lights: hier worden veel tips uitgehaald. teamleden leren hiervan. Mensen waarderen het dat een situatie nog een keer wordt besproken. De methodiek wordt ook ingezet voor andere casuïstiek. Door digitaal aanwezig te zijn, is er minder reisbeweging nodig en sluiten mensen makkelijker/eerder aan.

Meldingen verbeteracties (MvA)

Bewonersbespreking: tijdens ieder teamoverleg wordt hier standaard aandacht aan besteed. Het is een multidisciplinair overleg, waardoor er veel input is van verschillende disciplines. Hier wordt veel van elkaar geleerd. Dit wordt in 2022 doorontwikkeld.

HACCP 

De check is uitgevoerd. Aandachtspunten waren: het dragen van sieraden, gebruik van schoonmaakmiddelen. De uitslagen/verbeteracties van de audit is ook in alle teams besproken. De teams zijn verantwoordelijk voor het oppakken van de acties. Dat kan dus voor ieder team anders zijn. Zij nemen dit op in hun actieplan.