Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

In 2023 organiseren we een ‘scholingsmarkt’. Het doel is om deskundigheidsbevordering te krijgen en het opfrissen van kennis. De scholingsmarkt zal worden gehouden aan de hand van workshops, onder andere gericht op ergonomisch werken en valpreventie. 

Binnen BrabantZorg werken we sinds kort met een nieuw Warm Welkom programma voor nieuwe medewerkers en leerlingen. In 2023 zullen wij dit programma naast ons eigen inwerkprogramma leggen om te checken waar we nog op kunnen verbeteren.

Wonen en Welzijn

De ervaringen in 2022 met het bezoek van dieren aan Loovelt heeft een zaadje gepland om hier verder mee aan de slag te gaan. We gaan in 2023 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dieren naar Loovelt te krijgen, of dat we zelf vaker op pad kunnen naar een kinderboerderij. 

Wellicht dat hulphond Grietje (vanuit locatie Nieuwe Hoeven in Schaijk) ook een keer langs kan komen met haar begeleidster om de bewoners te bezoeken. 

In 2023 worden specifieke activiteiten voor mannelijke bewoners, zoals biljart, onderzocht.

Samenwerking cliëntenraad

De Cliëntenraad wil voor families en bewoners inloopspreekuren gaan organiseren. Zij gaat dit samen met de cliëntondersteuner van BrabantZorg oppakken. 

De Cliëntenraad zoekt naar een manier om haar bekendheid te vergroten. Ervaringen van andere locaties worden hierbij gebruikt. 

Zorgtechnologie 

We blijven op zoek gaan naar hulpmiddelen die de bewoners in staat stelt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen binnen Loovelt en regie over hun leven te houden.

Daarom zetten we voor 2023 in op:

  1. Nauwe samenwerking tussen consulent belevingsgerichte zorg en Zorgtechnologie;
  2. Bij de verbouwingsplannen het gebruik van Leefcirkels en Domotica opnemen.

Samenwerking apotheek Ussen

Apotheek Ussen levert medicatie voor het merendeel van de bewoners van Loovelt. Vragen over medicatie wordt nu op verschillende manieren (app, e-mail, telefonisch) gesteld aan de apotheker.

In 2023 starten we met koffiemomenten. De apotheker komt dan ook op de koffie en geeft zo nodig uitleg over medicatie. Doel is om elkaar laagdrempelig te vinden en kennis over te dragen over medicatie, knelpunten en werking van Medimo. Ook bestaat er dan de mogelijkheid om een casus te bespreken. Uiteraard niet aan de koffietafel, maar even apart met de medewerker(s) voor wie dit belangrijk is.

Resultaten interne audits 

In 2023 staan de audits Palliatieve zorg en Schoonmaak op de planning.