Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Resultaat vrijwilligers

Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

We zijn er trots op dat teams samenwerking, sfeer en werkplezier hoog scoren binnen onze locatie! We hebben momenteel geen personeelstekort en nauwelijks inzet van uitzendkrachten nodig. 

In 2023 willen we:

  • De acties voortkomend uit het medewerkers ervaringsonderzoek van 2022 oppakken. Centraal hierbij staan de onderwerpen over werkplezier, bevlogenheid of balans privé/werk; 
  • In blijven zetten op continue werving van medewerkers;
  • Specifieke themabijeenkomsten voor medewerkers organiseren (gericht op GGZ thema’s, als ook andere thema’s zoals palliatieve zorg en bewegen).

Vrijwilligers​​​

In 2023 gaan we het volgende oppakken:

  • In blijven zetten op continue werving van vrijwilligers;
  • Klinische lessen organiseren over thema’s waarover vrijwilligers nadere uitleg willen hebben.