Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

In 2023 zijn wij al begonnen met een vijftiental medewerkers van verschillende afdelingen, om bij de bewoners tevredenheidsonderzoeken af te nemen.

Tijdens teamoverleggen is gevraagd welke medewerker hieraan wilde meewerken en afspraken gemaakt wie welke bewoner zou bezoeken. De score is hoog: tevredenheid wordt gescoord rond de 4 op een schaal van 0-5. 

In 2023 pakken we het volgende op:

  1. Uitkomsten bespreken met alle teams, vooral zetten we in op het delen van het goede en mooie werk wat we doen;
  2. De vraag van de Cliëntenraad over “hoe we met de privacy van de bewoner omgaan” onderzoeken en beantwoorden.