Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Het bespreken van de MVA’s met alle aandachtsvelders leidt in 2023 tot het maken van een samenvatting van het beleid. Ook is hierin het doel van het opstellen van een MVA duidelijk opgenomen.

Ook in 2023 willen we de bewoners van Loovelt passende en veilige zorg en ondersteuning bieden. 

Huisartsen

Met de huisartsenpraktijk Ussen, waarbij de helft van de cliënten van Loovelt aangesloten is, gaan we de samenwerking in 2023 verder oppakken. We denken bijvoorbeeld aan het samen lopen van de artsenvisite. Onder andere het onderwerp ‘palliatieve zorg’ vraagt hier specifieke aandacht voor. In samenwerking met palliatief verpleegkundigen gaan we een klinische les verzorgen op het gebied van palliatieve zorg. 

In 2023 streven we naar een mondzorgplan met meer mogelijkheden. De regie om hiertoe te komen ligt bij de kwaliteitsverpleegkundige. 

Veiligheid en Arbo

Betrokkenheid bij BHV-organisatie van Loovelt houden we in 2023 hoog door: 

  1. Twee keer per jaar herhalingsoefeningen te houden; 
  2. Tijdens het sollicitatiegesprek met nieuwe (zorg- en receptie)medewerkers ook hun inzet als BHV’er te bespreken.

Voor geheel BrabantZorg geldt dat de Risico Inventarisatie & Evaluatie (afgekort RI&E) in 2023 uitgevoerd gaat worden door een andere organisatie, te weten ZorgRIE. Op dit moment worden pilots gehouden bij twee BrabantZorg locaties. De verwachting is dat in de tweede helft van 2023 Loovelt de gegevens voor de RI&E dient in te vullen/leveren.