Passende en veilige zorg en ondersteuning

Indien er zich incidenten voordoen wordt hiervan een Melding Verbeter Actie (MVA) gedaan. Deze meldingen zijn niet bedoeld om een schuldige aan te wijzen maar om samen te kijken hoe we herhaling van een incident kunnen voorkomen. Aandachtsvelders MVA komen iedere acht tot twaalf weken samen om de gemaakte MVA te bespreken. Ze zijn hier actief lerend mee bezig. Er is meer aandacht voor preventie door intensievere samenwerking met disciplines. Verdere groei van deze samenwerking is ook een doel voor 2022, zeker omdat het moeilijk was om hier tijdens de coronaperiode voldoende aandacht aan te geven.

Zo wordt de samenwerking met huisartsen verder verbeterd. Er zijn tien praktijken met meerdere huisartsen betrokken. Alle huisartsen zijn gemaild om kennis te maken in het kader van kwaliteit van zorg. Onderlinge communicatie en acties zijn besproken. Met de huisartsen wordt nu concreet en casusgericht gecommuniceerd. De Specialist Ouderengeneeskunde wordt actiever betrokken. Er wordt al verbetering gemerkt. Zo is naar aanleiding van feedback van de huisartsen de kwaliteit van het rapporteren verbeterd. De context en volledigheid van informatie ontbrak soms bij het rapporteren, waarop verbeteracties zijn uitgezet. Zeker aangezien er steeds complexere zorgvragen komen, krijgt het inschakelen van disciplines voor bijvoorbeeld een goed transferbeleid ook extra aandacht.

Mondzorg krijgt meer aandacht in 2022. Bewoners moeten vanuit de eerstelijn een tandarts regelen, hiervoor moet een oplossing gevonden worden. Er wordt voor alle bewoners een basisadvies opgesteld door een mondhygienist. Deze kan ook mondzorg komen bieden op locatie. Aandachtsvelders Mondzorg ondersteunen hierbij.