Passende en veilige zorg en ondersteuning

In 2023 willen we de huidige manier van werken voortzetten. Uiteraard blijven we zaken in teamoverleggen met elkaar evalueren en voeren we jaarlijkse checks uit. 

Veiligheid en Arbo

Alle zorgmedewerkers en horecamedewerkers zullen in 2023 volledig BHV geschoold zijn. De huismeester leidt nieuwe medewerkers door het gebouw i.v.m. bewustwording brandveiligheid. Bij de renovatie is in alle ruimtes rekening gehouden met de ARBO wetgeving. Bijvoorbeeld hoog/laag buro’s, plaats van de toiletten in de ruimte, rolstoelvriendelijke keukens enz. Jaarlijks vindt er volgens voorschrift van BrabantZorg controle in en rond het gebouw plaats, eventuele punten worden hier verder opgepakt. 

Uitvraag jaarlijkse kwaliteitsindicatoren

Bij de uitvraag stond aandacht voor eten en drinken centraal. Het gebruik van PUUR. Woonzorg is hierin een belangrijke schakel, hierin staan de wensen van de cliënten vermeld op het gebied van voeding. In 2022 is de locatie gestart met Kleinschalig Wonen en is er meer gekeken naar de wensen en behoefte van de cliënten op gebied van eten en drinken. Zo is iedereen in de avond de warme maaltijd gaan nuttigen. De locatie hanteert de menucyclus vanuit BrabantZorg, echter de maaltijden worden afgestemd op de wensen en behoeftes van de cliënt. Er wordt rekening gehouden met voedingsadviezen van behandelaren. 

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

De MVA-meldingen worden iedere zes weken tijdens het teamoverleg besproken. Indien nodig wordt er een Prisma-light ingezet, tot op heden hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. De verbeteracties die hieruit voortkomen worden op teamniveau verder uitgezet. Ieder team heeft een aandachtvelder MVA en de kwaliteitsverpleegkundige houdt het overkoepelend overzicht van de locatie. 

Wet zorg en dwang

In 2022 zijn we gestart met een pilot Wet zorg en dwang, samen met de huisartsenpraktijk uit Herpen. Dit aangezien er zich situaties voordoen waarin er sprake was van onvrijwillige zorg, zoals rolstoel op de rem, bed-hekken omhoog. In 2022 tot aan april 2023 was Maasland nog volledig verzorgingstehuis, waarbij de huisarts hoofdbehandelaar was. Samen met de specialist ouderengeneeskunde (SO) eerstelijns, functionaris Wet zorg en dwang, medewerker Vernieuwing & Kwaliteit en twee zorgverantwoordelijke op de werkvloer is deze pilot gedurende zes maanden gedraaid. De conclusie van deze pilot is dat de huisartsen wel een rol kunnen spelen rondom de Wet zorg en dwang, mits de randvoorwaarden goed zijn gefaciliteerd. De huisartsen willen deze rol verder vervolgen. Per april 2023 is de afdeling de Wooij volledig overgegaan naar verpleeghuiszorg, dus hier vallen de in te zetten acties Wet zorg en dwang niet meer onder de huisartsen maar onder de SO.