Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

Wanneer we kijken naar 2022 hebben we geen nieuwe waarderingen op ZorgkaartNederland ontvangen. 

De cliëntenraad geeft hierbij aan dat de schriftelijke toelichting op ZorgkaartNederland meer zegt dan het cijfer. Enkele reacties: Betrokken medewerkers, lief en geduldig met aandacht, dat is wat zorg goed maakt. Compliment voor de medewerkers!

Voor 2023 willen we ZorgkaartNederland actiever laten invullen door cliënten en familie hierop te attenderen middels gesprekken en mails. 

Verder willen we het bewonerstevredenheidsonderzoek uitvoeren volgens de richtlijn van BrabantZorg.

Eén keer per jaar (juni of september) zullen we een enquête opstellen voor alle betrokken partijen en cliënten (in samenspraak met cliëntenraad) om te horen hoe iedereen tegen Maasland aankijkt. Om hiervan te leren en verbeterpunten op te kunnen pakken.

‘Maasland Net efkes Anders’ gaan we verder voortzetten, hier neemt iedereen die betrokken is bij Maasland aan deel zoals cliënten, familie, behandelaren, medewerkers en vrijwilligers. 

We willen de communicatie verder ontwikkelen; denk hierbij dan aan het huisblad ‘Karrespoor’, Facebook en via het Woonzorg dossier.