Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

We zijn trots op de nauwere samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers en disciplines onderling. Maar ook op het feit dat vrijwilligers langdurig zijn verbonden aan Maasland.

Het tevredenheidsonderzoek is medebepalend voor de keuzes die gemaakt worden voor 2023.

Voor 2023 willen we de talenten van medewerkers en vrijwilligers meer benutten/inzetten. Maar ook de vrijwilligers betrekken bij de teamoverlegmomenten om zo de betrokkenheid te vergroten.
Verder zullen er individuele gesprekken met vrijwilligers gevoerd worden met als doel om hen in te kunnen zetten waar hun voorkeur ligt.