Passende en veilige zorg en ondersteuning

Incidenten en calamiteiten

In de zorg komen incidenten en calamiteiten voor. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt onverwacht valt of wanneer medicatiefouten worden gemaakt en een cliënt daar letsel aan overhoudt. BrabantZorg is een lerende organisatie, dus als er een incident met nadelige gevolgen plaatsvindt, wordt dit incident zorgvuldig onderzocht. Door middel van de PRISMA-methode onderzoeken de betrokkenen, in samenwerking met de kwaliteitsverpleegkundigen, wat de oorzaken zijn van het incident. Dit heeft als doel om te leren van het incident en herhaling te voorkomen. De afdeling Vernieuwing en Kwaliteit coördineert en faciliteert de uitvoering van een PRISMA- analyse wanneer er sprake is van een calamiteit. De verpleegkundige brengt regelmatig (minimaal één keer per drie maanden) de incidentmeldingen in bij de teams. Wat hiervan geleerd wordt, wordt ook gedeeld tussen de locaties in de regio. Zijn er bijvoorbeeld trends te zien en kunnen we van elkaar leren? We gebruiken hierbij een praktische en direct bruikbare manier van bespreken. Er zijn op de locatie Nieuwehagen weinig incidenten geweest in het afgelopen jaar.

Veiligheid

Zorgen dat in elk dienst iemand werkt met een BHV (bedrijfshulpverlening) bevoegdheid is een punt van aandacht. Het nieuwe roostersysteem waar we mee werken ondersteunt hier niet in.