Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Vanuit de MVA-meldingen zijn er drie Prisma Light analyses geweest. Deze Prisma Light analyses betroffen incidenten. De verbeterpunten uit de Prisma Light analyses zijn medicatieveiligheid en het volgen van het beleid valpreventie.

In 2023 gaan we extra aandacht geven aan de volgende thema's: valbeleid, hygiëne en Wet zorg en dwang.

We voeren hiervoor scans uit, deze worden gedeeld met de medewerkers. We zullen deze eind van 2023 herhalen zodat we de voortgang kunnen monitoren.

Voortaan zullen ook de gastvrouwen op de 1e, 2de en 3de etages dienstkleding gaan dragen en ook zij volgen daarmee de hygiëne regels van BrabantZorg. 

In zijn algemeenheid hebben we moeten concluderen dat we in 2022 door allerlei omstandigheden minder aandacht hebben kunnen geven aan scholingen. Onder het thema "het huis weer op orde maken” gaan we dit in 2023 inhalen. We denken hierbij o.a. aan:scholing, BIG-handelingen, Wet zorg en dwang en de BHV.

Uitvraag jaarlijkse kwaliteitsindicatoren

Ook in 2023 hebben we de uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat in het PUUR. Woonzorgdossier bij ‘zo wil ik het graag’ de informatie rondom de indicator eten en drinken een update nodig had. Met name bij nieuwe cliënten zien we dat dit nog aandacht nodig heeft. 

De kwaliteitsverpleegkundige gaat dit met de teams oppakken. 

In teamoverleggen zijn ervaringen opgehaald over wat men nodig heeft om goed te kunnen werken in PUUR. Woonzorg. Op voorzet van de kwaliteitsverpleegkundige heeft de afdeling Academie hiervoor een scholing op uitgezet, deze zal in de loop van 2023 gegeven worden.