Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Onze medewerkers beoordelen ons al positief. Dit zien we ook terug in de vraag van medewerkers om meer uren te mogen komen werken en bij medewerkers die bij ons afscheid hebben genomen en vervolgens weer terugkomen. 

Bij bijzondere dagen geven we extra aandacht aan hen, bijvoorbeeld Valentijn, op 12 mei ‘de Dag van de Zorg’, of door in de zomer zes weken lang zomerattenties uit te delen. 

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn erg betrokken bij de locatie.
Jaarlijks wordt er voor hen een vrijwilligersfeest georganiseerd.