Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

De levensgeschiedenis van de cliënt is in PUUR moeilijk weg te documenteren. Teams kiezen voor het toevoegen van een los document. Soms wordt de levensgeschiedenis samen met de Consulent Belevingsgerichte zorg en de familie ingevuld Voor 2022 blijft het een aandachtspunt dat de familie de tijdlijn gaat invullen, wat wellicht op een familieavond besproken kan worden.

Inzet van expertise teams door het eigen team wanneer dat het nodig is. Dit is nog wel een aandachtspunt voor 2022. We kunnen meer gebruik maken van eventuele expertises binnen andere teams, eventueel met hulp van een extern bureau.

Voor 2022 organiseren we een scholing rondom kennisdelen over gedrag en vormen van dementie. Dit is nodig omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen en zij pas naar een verpleeghuis verhuizen met een zwaardere zorgvraag. Daardoor wordt de zorgvraag steeds groter. Door de scholing kan de zorgmedewerker beter anticiperen.

Verder worden er in 2022 meer prikkelarme ruimtes ingericht, in samenwerking met de Consulent Belevingsgerichte zorg wordt goed gekeken wat iedere individuele cliënt nodig heeft.

Wonen en Welzijn

We gaan efficiënter samenwerken waardoor dit ten goede komt aan de cliënt en betrokkenen.
Het doel voor 2022 is om meer gezamenlijke activiteiten te organiseren, of bijvoorbeeld gezamenlijk de bestellingen te doen voor de feestdagen

We willen meer inzicht krijgen in ieders expertise zodat we hiervan gebruik kunnen maken om de cliënt de juiste begeleiding te bieden. Dit willen we bereiken door ieders kwaliteiten in kaart te brengen. Maar ook door een overzicht te maken van de activiteiten en de materialen die we in huis hebben.

Samenwerking cliëntenraad

Vanuit een audit van het zorgkantoor, in 2021, is naar voren gekomen dat de cliëntenraad minder goed op de hoogte is van het kwaliteitsgarantieplan van Sint Jan. Dit verdient verbetering. Voor 2022 gaan de kwaliteitsverpleegkundigen aansluiten bij de cliëntenraad om uitleg te geven over het kwaliteitsgarantieplan en het actuele actieplan van de kwaliteitsverpleegkundigen.
Voor 2022 gaan er weer structurele familieavonden georganiseerd worden in samenwerking met de cliëntenraad.

Zorgtechnologie

Eerder in 2021 is meegewerkt aan een pilot rondom het inzetten van slimme incontinentiezorg. Deze heeft helaas geen voortgang gehad i.v.m. te weinig cliënten. De pilot is wel gestart binnen andere locaties van BrabantZorg. Terugkoppeling hierover moet nog komen, dit onderzoek loopt nog.

Het gebruik van de Quick-up wordt volop ingezet voor zowel gezamenlijke activiteiten als op individueel niveau. De Interactieve robot (hond/kat) wordt wel al ingezet, maar mag nog meer onder de aandacht gebracht worden in 2022.

Resultaten interne audits

Binnen Beschermd Wonen Sint Jan is een audit omtrent Medicatieveiligheid geweest. Uit deze audit zijn verschillende punten naar voren gekomen. Deze zijn met de teams verder opgepakt en staan in het actieplannen voor 2022: ‘Beleid van pil tot inname’ en ‘Werkvoorraad weghalen van de afdeling’.

In 2022 staat de audit Palliatieve zorg (PG) op de planning.