Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg 

Plan 2023
We horen en zien dat het geven van trainingen komend jaar een groot aandachtspunt is. Door de diversiteit van aandoeningen van onze cliënten hebben wij veel te ontwikkelen op kennis- en kundegebied. Centraal in 2023 staan de volgende scholingen/trainingen: 

  • Belevingsgerichte Zorg-cursus voor vakantie- weekendhulpen: hier zijn wij vorig jaar mee gestart. Dit heeft het gewenste effect: vakantie- en weekendhulpen hebben een betere benaderingswijze naar de cliënten toe en begrijpen meer waarom dit nodig is;
  • Extra opleiden van gespecialiseerd verzorgende en helpende psychogeriatrie (GVP en GHP): er komen cliënten wonen met complexere zorg en hoge zorgzwaartepakketten, vaak met een gedragscomponent. Doel van de opleiding is beter leren omgaan met onbegrepen gedrag en het verlenen van complexe zorg;
  • Omgaan met agressie: naar aanleiding van een incident hebben wij deze scholing direct al ingezet in 2023;
  • Verdieping training PUUR.: al ingezet in 2023 om eenduidig gebruik te maken en te werken in PUUR., bijvoorbeeld rapporteren volgens de SOAP-methode, (gegeven door kwaliteitsverpleegkundigen). De scholing is in twee groepen aangeboden: verzorgenden/verpleegkundigen en groep helpenden/gastvrouwen.
  • Scholing Diabetes: eerste kwartaal plaatsgevonden, verzorgd door de diabetesverpleegkundige. 

Wonen en Welzijn

Plan 2023
Woonbegeleider
Op Beschermd Wonen wordt sinds kort gewerkt met woonbegeleiders. Zij zorgen voor een huiselijke sfeer, maar verzorgen ook activiteiten op maat met en voor cliënten. In 2023 zijn er op zowel Beschermd Wonen als op alle woonzorgafdelingen woonbegeleiders aanwezig om het voor de cliënten zo huiselijk en zo fijn mogelijk te maken.

SamenZorg
In 2023 gaan we starten met SamenZorg. Er wordt een inventarisatie gemaakt welke teams dit jaar de training gaan volgen. Er wordt in familieavonden aandacht besteed aan SamenZorg zodat familie en het netwerk meer ingezet wordt.

Samenwerking cliëntenraad

Plan 2023
In 2023 wil de cliëntenraad zich meer bekendmaken bij nieuwe cliënten. Hiervoor is een rol weggelegd voor de woonbegeleiders. Leden van de Cliëntenraad brengen na drie maanden een bezoek aan nieuwe cliënten. Hiervoor wordt door de woonbegeleider toestemming gevraagd aan de cliënten en familie.

Zorgtechnologie 

Plan 2023
In 2022 zijn we al gestart met de inzet van de Medido. Dit zetten we voort in 2023. Dit is een automatische medicijndispenser die de cliënten ondersteunt in de zelfredzaamheid.

De inzet van deze Medido willen we in 2023 gaan uitbreiden, met als doel de zelfredzaamheid van cliënten te verhogen en daardoor ook minder inzet van zorgmedewerkers.

Resultaten interne audits

Audits die in 2023 in de planning staan: Schoonmaak, Hygiëne & Infectiepreventie en Persoonsgerichte zorg