Passende en veilige zorg en ondersteuning

Plan 2023

Het borgen van voedselveiligheid in de horeca is bij de wet verplicht te controleren door middel van een HACCP-controlelijst.

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Het systeem is gebaseerd op zeven basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO)

Wij hebben bij Sint Jan gekozen voor het kwaliteitssysteem van Sitex Electronics.

Met behulp van het Sitex digitaal formulier en automatische temperatuurregistratie van koelingen en vriezers kan Sint Jan zorgen dat alle voedsel en schoonmaaktaken binnen de afdelingen keuken, spoelkeuken, restaurant en winkel goed worden geregistreerd.

Geaccepteerd valrisico

Soms komt het voor dat we samen met mantelzorgers besluiten dat een valrisico wordt geaccepteerd. De situatie waarin we een bepaald risico accepteren wordt dan vastgelegd. In 2023 gaan wij dit beter vastleggen in het dossier van de cliënt (denk hierbij aan een uitgebreidere omschrijving in welke gevallen dit het geval is). De arts heeft hier een proactieve rol in. Er worden dan zorgafspraken met de familie en/of naasten gemaakt en vastgelegd in het zorgdossier; deze komen dan steeds terug in het MDO.

We merken nu al een verschil bij cliënten, waarbij het goed beschreven staat. 

Ook geldt dit voor het behandelbeleid bij cliënten met een specialist ouderengeneeskunde als behandelaar, gericht op wensen rondom reanimatie, levensverlengende behandelingen en start/stop van behandeling.