Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Door het evalueren van de ingevulde melding verbeter acties (MVA ‘s) tijdens het teamoverleg zijn de medewerkers zich bewust van de punten waar kwaliteit van zorg op verbeterd kan worden. Door het uitvoerig bespreken hiervan hebben we meer aandacht om te verbeteren en wordt dit door de teamleden gedragen. De Prisma Analyse geeft de medewerkers meer vertrouwen in het uitvoeren van zorg, door met meerdere disciplines te kijken naar hetgeen er gebeurd is. Dit zorgt voor een samen dragen van verantwoordelijkheid om naar verbeteren van kwaliteit te gaan.

Meting kwaliteitsindicatoren

Bij de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren op het gebied van eten en drinken is gebleken dat de wens van de cliënt goed gedocumenteerd is, dit levert bij aan het welzijn. De komst van de gastvrouwen zorgt voor een verbetering; de observatie van de cliënt en de communicatie tussen gastvrouw en zorgmedewerker verloopt vlot, waardoor sneller iets wordt opgepakt en uitgewerkt.

De wens van de cliënt met betrekking tot reanimatie wordt nu door het project Klantproces helder en op de juiste plek vastgelegd. Dit was bij woonzorg cliënten nog niet altijd helder.

Wet zorg en dwang

Onvrijwillige zorg blijft een aandachtspunt voor 2022, maar wordt nu wel beter weggezet in MDO’s. Bij Beschermd Wonen is iedere drie maanden een overleg met zowel de zorgmedewerkers, arts en behandelaren. In het woonzorgcentrum is dit moeilijk toe te passen gezien de huisarts daar eindverantwoordelijk is en we daar geen onvrijwillige zorg leveren.

Infectiepreventie

In 2022 blijft er aandacht voor infectie preventie. Er is nu structureel overleg met de IPA‘s en de kwaliteitsverpleegkundigen. De positie van deze collega’s is nog niet helemaal duidelijk.