Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Plan 2023
Wandelen tijdens je pauze of neem een cliënt mee. Sint Jan stelt wandelroutes beschikbaar voor medewerkers, cliënten en hun familieleden. De wandelroutes duren 30 tot 60 minuten. Deze wandelroutes kunnen vanaf medio 2023 worden gebruikt door medewerkers die in de pauze een half uurtje willen bewegen. De routes kunnen tevens gebruikt worden door medewerkers/vrijwilligers die met cliënten willen wandelen. (Voor familieleden/mantelzorgers zijn de wandelroutes ook beschikbaar).

Er wordt in 2023 in het kader van ontwikkelmogelijkheden een opleiding gerontopsychiatrie aangeboden.

In 2022 is er een top drie uitgevraagd bij alle medewerkers, gericht op ‘wat wil je graag? Onderstaande wordt gerealiseerd in 2023:

  • Koudwatertappunt op alle afdelingen;
  • Raizer: een tilhulpmiddel dat de zorgmedewerker helpt bij het optillen/opstaan van een cliënt na bijvoorbeeld een val of onwelwording;
  • Flexibele inzet van flexmedewerkers: eerst gaan vaste medewerkers in het rooster en daarna de flexibele medewerkers;
  • Extra avonddienst voor vrijdag, zaterdag en zondag inplannen, die kan worden ingezet als een collega ziek is;
  • Feest: er komt een BrabantZorg feest in september 2023;
  • Salarisverhoging: gelukkig heeft de cao hier al stappen in gezet;
  • Relaxmobiel in de week van de Dag van de Zorg.

Vrijwilligers

Plan 2023
Uiteraard blijft er op sommige gebieden werk aan de winkel. Voor onze locatie is er een aandachtspunt ten aanzien van informatieverstrekking. 

Vrijwilligers geven aan graag en goed op de hoogte te willen worden gehouden. 

Sinds 2023 nemen vrijwilligers deel aan een regionale introductiebijeenkomst, waarin BrabantZorg-brede informatie wordt gedeeld. Daarnaast worden op locatie jaarlijks vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd waarin locatiespecifieke informatie wordt gedeeld. Dit doen wij samen met locatie MuzeRijk. 

Het houden van inhoudelijk werkoverleg met kleinere groepen vrijwilligers per afdeling/activiteit heeft onze aandacht en zal in het komende jaar verder worden opgestart/herstart. 

Een vraag die vaak naar voren komt, maar tot op heden nog niet afdoende beantwoord is, is hoe wij informatie met betrekking tot het overlijden van cliënten met vrijwilligers kunnen/mogen delen. Er is binnen de diverse locaties geen eenduidig beleid m.b.t. deze kwestie. Het antwoord op deze vraag gaan wij regionaal afstemmen.