Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet Sint Jan continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers. Bekijk de vragenlijst die Sint Jan maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:


Resultaat medewerker

Resultaat vrijwilliger

NPS score: 78.67

 

NPS score: 82.39

 

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​​