Passende en veilige zorg en ondersteuning

Wanneer er incidenten en calamiteiten voorkomen wordt er m.b.v. de Prisma Lightmethode een analyse uitgevoerd. Dit levert vaak ook verbeterpunten op. Zowel in signalering van zaken, maar ook inzicht in het gebruik en inzet van zorgtechnologie (bv. sensoren). Medewerkers durven zich steeds kwetsbaarder op te stellen en ervaren de Prismamethode steeds meer als een ontwikkelinstrument. We blijven hierin leren en ontwikkelen.

We worden steeds beter in het structureel invullen van MVA’s (meldingen verbeteracties). Het methodisch werken draagt daarmee bij aan het nemen van kwalitatief betere besluiten en het vinden van oplossingen.

Vanuit de jaarlijkse verplichte meting ‘uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg’ zijn een aantal verbeterpunten aan het licht gekomen. bijvoorbeeld de aandacht voor eten en drinken. Dit hebben we dan ook meteen opgepakt en zo worden de voedselkeuzes van cliënten voortaan vastgelegd in het zorgdossier.

Daar waar medewerkers het nog lastig vinden op een juiste wijze te rapporteren in het dossier krijgen zij individuele coaching van de kwaliteitsverpleegkundige of verpleegkundige.

De teams van Sint Petrus zijn hard aan de slag gegaan om de Wzd (Wet zorg en dwang) wetgeving te verwerken in alle zorgdossiers. Hierdoor wordt opnieuw kritisch gekeken naar ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen en worden deze geëvalueerd.