Passende en veilige zorg en ondersteuning

Veiligheid en Arbo

De locatie heeft de BHV (bedrijfshulpverlening) goed op orde. De spreiding van de BHV’ers onder de medewerkers is goed en de betrokkenheid van teammanagers en BHV-coördinatoren is groot. 

Uitvraag jaarlijkse kwaliteitsindicatoren

Dit jaar hebben we extra aandacht besteed aan de kwaliteitsindicator “Aandacht voor eten en drinken”. Binnen Sint Petrus hebben we alle zorgdossiers nagelopen om te zien of van elke bewoner zijn of haar favoriete eten en eetbehoefte is vastgelegd. Dit was op een of twee nieuwe bewoners na bij iedere bewoner ingevuld. Een resultaat waar we trots op zijn. 

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Wanneer er incidenten en calamiteiten voorkomen wordt m.b.v. de Prisma Light methode een analyse uitgevoerd. Dit levert vaak ook verbeterpunten op. We zijn er trots op dat medewerkers zich steeds kwetsbaarder op durven te stellen om te leren. We ervaren de Prisma-analyses steeds meer als een ontwikkelingsinstrument. Hierin blijven we ons ontwikkelen en leren.

In 2023 zullen we extra aandacht geven aan het invullen van MVA’s. Hier kunnen we nog wel wat in verbeteren. Dit wordt wel gedaan op momenten dat er een incident plaatsvindt, maar de MVA’s worden nog vaak summier ingevuld.

Wet zorg en dwang

Een nieuw onderwerp voor de medewerkers afgelopen jaar was de Wzd (Wet zorg en dwang). Alle teams binnen Sint Petrus zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben kritisch gekeken welke vormen van de Wzd zij inzetten op hun afdelingen. Hierin hebben zij een grote ontwikkeling doorgemaakt wat als resultaat heeft dat we minder vaak ingrijpende maatregelen hoeven in te zetten en we onszelf nu altijd de vraag stellen: ‘Kan het ook minder ingrijpend?’ 

Hierdoor wordt vaak de minst ingrijpende maatregel ingezet, wat de kwaliteit van leven van onze bewoners vergroot.