Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Binnen BrabantZorg wordt jaarlijks een medewerkers tevredenheidsonderzoek gehouden. Daarnaast vindt er drie keer per jaar een zogeheten ‘hartslagmeting’ plaats. Dit is een kort onderzoek waarbij de nadruk ligt op ‘hoe gaat het met je, heb je nog plezier in je werk’?

Een aantal highlights uit het onderzoek zijn: (Het scoreverloop is van 0 tot 10 waar 10 uitstekend is) 

Medewerkers

Algehele tevredenheid van de medewerkers wordt gewaardeerd met een 6,9
Leiderschap en Veerkracht met een 8
Geluk in werk met een 7,5
Werkdruk met een 5,9
Teamsamenwerking en sfeer met een 7,8
Werkplezier, autonomie en betrokkenheid met een 7,3

Vrijwilligers

Jaarlijks vullen ook onze vrijwilligers een tevredenheidsonderzoek in.

De algemene tevredenheid wordt gewaardeerd met een 7,7
Geluk in werk met een 7,8
Werkdruk: met een 3,6 (vrijwilligers ervaren weinig werkdruk)

We zijn er trots op dat de medewerkers en vrijwilligers een hoog cijfer geven aan het werkplezier en geluk in werk. We vinden het belangrijk om te blijven werken aan het vergroten van de autonomie en zeggenschap van de medewerkers.

In 2023 hebben we een nieuwe vrijwilligerscoördinator aangenomen i.v.m. pensionering van de huidige coördinator. De nieuwe vrijwilligerscoördinator zal actief aan de slag gaan op het gebied van de SamenZorggesprekken.