Waardering cliënten en mantelzorgers

ZorgkaartNederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met Sint Petrus met ons te delen.

In 2021 hebben we ervaringen verzameld via ZorgKaartNederland. Met de verbeterpunten die hieruit kwamen gaan we in 2022 aan de slag.
Eén van de punten die genoemd werd is: wisselingen/veranderingen in de personele bezettingen. Dit is een aandachtspunt, maar we zijn realistisch genoeg om ook te weten dat dit lastig op te lossen is met krapte op de arbeidsmarkt.

Onderwerpen waar we wel invloed op uitoefenen is het onboardingsproces van nieuwe medewerkers. Dit doen we door regelmatig evaluatiegesprekken te voeren met leerlingen. Verder, als er zzp’ers ingezet moeten worden, kiezen we er ook voor om zoveel als mogelijk dezelfde personen in te zetten. Daarnaast bieden we medewerkers ontwikkelmogelijkheden aan om te binden aan onze locatie. Voorbeelden hiervan zijn: de opleiding GVP aan drie medewerkers en een training GGZ-problematiek aan een zorgteam.